Přehled žádosti o přestup #923

Výchovné stanoveno: výpočtem Výše výchovného: 6.000Kč hrazeno novým týmem
Hrač nesouhlasí s registrací pro sezónu 2019 v klubu Cardion Hroši Brno, jelikož nebyl pod hráčskou smlouvou s tímto klubem.

Schvalujete tento přestup za Váš oddíl ?

ANO, schvaluji      NE, neschvaluji


Pokud odkaz výše nefunguje, napište mail s Vaším stanoviskem na pk@baseball.cz