Termínová listina >>>
Stránka všech turnajů >>>

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

František Přibyl, 08.11. 2017, Čteno: 781x
Kategorie: Aktuality

 

Co je GDPR? "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je „nová“ revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

GDPR bylo přijato v dubnu 2016. V účinnost vstoupí od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.  Charakteristická pro Obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie a tudíž i sjednocující účinek, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí Obecného nařízení. Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Proto GDPR zavádí i astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů). Úkolem DPO bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.“

Na včerejší konferenci České unie sportu vystoupil i místopředseda Spolku pro ochranu osobních údajů, Ing. Václav Mach, který seznámil představitelé svazů s tímto nařízením EU.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Karel Kovář, Ph.D. upřesnil, že MŠMT připravilo a zveřejnilo dne 6.11.2017 vlastní obsáhlou metodickou pomůcku  pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství a nyní připravuje i metodickou pomůcku pro sportovní prostředí.

Místopředseda ČUS, Ing. Miroslav Hájek, upřesnil, že Unie sportu finišuje se svou analýzou dopadu GDPR do sportovního prostředí a připlavuje pro své členy manuál na postup. Předpokládané zveřejnění je leden 2018. 

 

 E-mail: