Termínová listina >>>
Stránka všech turnajů >>>

Výzva k podání nabídky na dodávku sportovního oblečení

ČBA, 09.01. 2018, Čteno: 421x
Kategorie: Aktuality

ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE vyzývá k podání nabídky na dodávku sportovního oblečení pro mládežnické reprezentace 2018 (kategorie U12, U15 a U18)

1. Identifikační údaje zadavatele
Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
zastoupená předsedou: RNDr. Petrem Ditrichem
bankovní spojení: 1724008504/0600

2. Předmět veřejné soutěže
Předmětem veřejné soutěže je dodávka materiálu (viz seznam níže) pro žákovskou, kadetskou a juniorskou reprezentaci České republiky v roce 2018.
Minimální odběr je 70 balíčků / ks.
*Bunda BP – barva tmavě modrá (navy), s potiskem ČR
*Mikina s kapucí – tmavě modrá (navy), s potiskem ČR
*Kalhoty (baseball) – bílé, s potiskem ČR
*Opasek – barva tmavě modrá (navy)
*Spodní triko (funkční krátký rukáv) – barva tmavě modrá (navy), s potiskem ČR
*Spodní triko (funkční dlouhý rukáv) – barva tmavě modrá (navy), s potiskem ČR
*Kraťasy – barva tmavě modrá (navy), s potiskem ČR
*Taška – barva tmavě modrá (navy), s potiskem ČR
Nabídku lze podat na balíček (všechen materiál), přičemž v nabídce musí být neceněny jednotlivé položky.
Nabídku lze podat i na jednotlivé položky z poptávaného materiálu.

3. Místo a termín plnění
Místem plnění je sídlo České baseballové asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6.
Termín plnění je dodání do 30.4. 2018 příslušného roku.

4. Prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si prokázání příslušného podnikatelského oprávnění (Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku).

5. Zpracování nabídky
Nedílnou součástí nabídky je uvedení konečné ceny (včetně potisku, DPH, dopravy, distribuce a všech poplatků), za které bude oblečení dodáno zadavateli v případě přijetí nabídky. Ke každému nabízenému typu oblečení je uchazeč povinen předložit vzorek. Tento vzorek materiálu nemusí obsahovat potisk ČR.

6. Podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučeně na adresu Česká Baseballová Asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, nebo dodat osobně tamtéž (budova České unie sportu, dveře číslo 429) v pracovní dny v době od 8.00 do 16.30 hod., a to po předchozí telefonické dohodě 736 682 453.
Nabídky se podávají v písemné formě, v uzavřených obálkách viditelně označených „MATERIÁL REPREZENTACE 2018“ a obchodním jménem nabízející firmy.

7. Soutěžní lhůta, otevírání obálek
Soutěžní lhůta počíná běžet dnem vyhlášení soutěže a končí 7.2.2018. Veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 8.2.2018 v 10.00 hodin na Sekretariátu České baseballové asociace v Praze.

8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny Výkonným výborem ČBA podle následujících kritérií:
Nabízená cena
Kvalita nabízených produktů
Případné další nabízené služby dodavatele České Baseballové Asociaci
Rozhodnutí VV ČBA bude zveřejněno nejpozději do 14.2.2018. Vybraný materiál bude oficiálním materiálem žákovské, kadetské a juniorské reprezentace.

9. Platební podmínky
Vítěz soutěže uzavře smlouvu o dodávce s Českou baseballovou asociací, a to nejdéle do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Pokud vítězný uchazeč smlouvu neuzavře, bude akceptována druhá nejlépe vyhodnocená nabídka atd.
Úhrada dodávky bude provedena na základě faktury vystavené po kompletním dodání zboží.

10. Kontaktní pracovník zadavatele
Petr Baroch, technický ředitel reprezentací ČBA, Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6., tel.: 242 429 211, mobil: 736 682 453, e-mail: petr.baroch@baseball.cz

11. Další podmínky
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit a následně změnit podmínky soutěže bez jakýchkoli závazků k uchazečům.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběru nejvhodnější nabídky bez povinnosti podávat uchazečům vysvětlení svého rozhodnutí.

V Praze 8.1.2018

RNDr. Petr Ditrich

předseda ČBA

 

 E-mail: