Orlová hraje baseball již 30 let


Tak nám to naše „dítě“ dospělo. Je to neuvěřitelné rok 2023 je 30. sezónou od vzniku baseballu v Orlové. Z malého sportovního kroužku při Domu dětí vyrostl pod vedením Vladana Zikmunda, Jitky Valentiniové a mnohých dalších nadšenců zkušený baseballový oddíl, který vychoval mnoho sportovců a dokonce i reprezentanty naší vlasti. Nutno podotknout, že nemalou zásluhu na vzniku baseballu v Orlové má i nestor Ostravského baseballu pan Zdeňek Kim Ploskonka. Podporoval nový baseballový oddíl, který hrdě nesl název „Super Slow Snails“ Orlová. I Orlovský baseball se dostal do křivolakých uliček života. Prvním milníkem je rok 2000, kdy stojíme před rozhodnutím, kdo potáhne tu baseballovou káru dál. Nastupuje nová parta nadšenců z řad rodičů, ze kterých se rychle stávají trenéři. Petr Šikulaj, Alena Ševčíková, Eva Kajanová, Břetislav Křístek a Pavel Novotný jsou hlavními aktéry Orlovského baseballu. Oddíl dostává nový název „Snails“ Orlová. V následujících letech budujeme baseballové hřiště v Orlové – Porubě, které dnes již nefunguje a čeká na rekonstrukci. Vzniká družstvo mužů pod vedením Michala Kozáka. Účastníme se MČR ml. kadetů a muži bojují v baráži o postup do Českomoravské ligy (dnes 1. liga). Přichází rok 2013, ve kterém jsme nuceni ukončit činnost mládeže pro nedostatek dětí a o dva roky později končí i družstvo mužů. Pro Orlovský baseball nastává doba temna.

Novým impulzem pro pokračování baseballu v Orlové je rok 2016 a vznik Městského sportovního klubu, kde je jmenován ředitelem již bývalý hráč baseballu Michal Kozák. Tak v roce 2017 začínají trenéři Pavel Novotný a Michal Kozák s restartem baseballu. Do oblastních soutěží nastupujeme od 2019 nejprve jen v kategorii U 10. Dnes již hrajeme pravidelně v oblastní soutěži „Východ“ ve 4 kategoriích a účastníme se turnajů pořádaných Českou baseballovou asociací. Daří se nám realizovat i spoustu rozvojových projektů. Úspěšně jsme se zapojili i do projektu Baseball do škol a novinkou je start Malé baseballové školní ligy na čtyřech školách.

Součástí oslav se také stal slavnostní večer „ShowTime“, který byl koncipován jako vzpomínková reprospetiva s vyhlášením těch nejlepších hráčů a týmů za rok 2023. Slavnostnímu večeru předcházela neobvyklá sportovní akce. Turnaj veteránů a příznivců baseballu v Blitzballu. Na úplný závěr oslav jsme náš milovaný sport prezentovali na Celoměstské výstavě spolkové činnosti 2023, kde byla použita i Výstava 100 let Baseballu v ČR.

Pavel Novotný
sportovní ředitel Snails Orlová

                                                                                 

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací