Školení rozhodčích v regionech 2024

kr čba, 15.02. 2024 Aktuality

Komise rozhodčích ČBA kromě WBSC Kliniky rozhodčích v Praze připravuje také regionální školení „Rookie“ pro začínající rozhodčí. Termíny školení byly stanoveny následovně:

Region Jih – 24.2.2024, Brno (areál Hroch), kontaktní osoba: Ondřej Beneš, (benes.ondrej37@gmail.com)

Region Jihozápad – 2.3.2024, Hluboká (areál Sokol Hluboká), kontaktní osoba: Tomáš Špilauer (spildy@seznam.cz)

Region Východ – 3.3.2024, (areál MSK Orlová), kontaktní osoba: Jakub Martinčák, (jakub.martincak@gmail.com)

Region Severozápad – 24.3.2024, (areál Tempo Praha), kontaktní osoba: Karel Jaksch (jaksch@baseball.cz)

Region Severovýchod – bez termínu a pořadatele, v případě zájmu o školení rozhodčích v regionu Severovýchod kontaktujte KR ČBA (kr@baseball.cz)

Garantem školení je Marek Vičar (absolvent profesionální školy rozhodčích), časový rozsah školení je cca 8 hodin. Základem programu je shrnutí základních předpisů pro řízení baseballového utkání a praktický nácvik v tělocvičně spojený s teoretickým výkladem.

Účastníkům bude poskytnuto základní seznámení s činností rozhodčího v baseballovém utkání. Vzhledem k časové dotaci se teoretický výklad bude týkat obecného úvodu do předpisů upravujících řízení baseballového utkání, tedy Oficiálních pravidel baseballu, Manuálu rozhodčího ČBA a soutěžních řádů.

Největší akcent bude dán na praktický nácvik, kde dojde k vysvětlení základních povelů a pozic na hřišti. Výklad bude zahrnovat shrnutí pozic a pohybů v systému dvou rozhodčích, samostatný blok bude věnován práci za domácí metou.

Cílem je účastníky kurzu aktivovat a motivovat k postupnému zapojení do baseballových soutěží, seznámit je s pozicí rozhodčího ve strukturách ČBA a pokusit se je namotivovat pro další využití jak v rámci klubů, tak v rámci ČBA. Účastník by měl kurz opouštět s ucelenou představou o základních povelech během utkání a povědomím o možných zdrojích pro další osobní rozvoj v rozhodcovské činnosti, pokud o to bude mít účastník zájem; neboť je to právě dílčím cílem lektorů vyvolat v účastnících další zájem o vlastní rozvoj v rozhodcovské činnosti a sebevzdělávání v podobě dalších účastí na akcích pořádaných ČBA (tréninky rozhodčích, rozhodcovská klinika, virtuální škola).

Přihlašovat se můžete již nyní na uvedené kontaktní osoby. Podrobnější informace a doplňující informace obdrží přihlášení účastníci před každým daným školením.

 

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací