Antidoping - Seznam zakázaných léků 2011


WADA publikovala Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2011. Včera jsme obdrželi český překlad Seznamu zakázaných látek na rok 2011 od Antidopingového výboru ČR, který tímto zveřejňujeme. Žádáme tímto oddílové sekretáře, aby informovali sportovce o jeho existenci.

Velké množství léků používaných při léčbě běžných nemocí obsahují zakázané substance. Je proto důležité, aby každý sportovec měl přehled o zakázaných látkách a metodách, protože i ve sportovním prostředí platí staré známé: Neznalost neomlouvá.

Seznam zakázaných látek a metod 2011

Souhrn hlavních změn

ÚVODNÍ ODSTAVEC (S0.)

 • V úvodní větě je zdůrazněno, že byla přidána léčiva, která nebyla oficiálně schválena a nejsou zahrnuta v dalších skupinách.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky

 • Za účelem reflektování zvyšujícího se počtu látek stimulujících erytropoesu, byly přidány jako příklady stabilizátory hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF).
 • Byl přidán nechráněný název Hematidu (peginesatid).
 • Bylo odstraněno nitrosvalové použití preparátů odvozených od krevních destiček.

S3. Beta2- Agonisté

 • Byly vymazány všechny odkazy na Prohlášení o Použití.

S5. Diuretika a ostatní maskovací látky

 • Jako příklad maskovací látky byl přidán desmopressin.
 • Poslední odstavec byl upraven tak, aby jasněji vysvětloval důsledky nálezu exogenní látky se stanoveným tolerančním limitem v podlimitní koncentraci za přítomnosti diuretika nebo jiné maskovací látky.

ZAKÁZANÉ METODY

M2. Chemické a fyzikální manipulace

 • Byly přidány metody, které se skládají z následného odebrání, manipulace a zpětného vpravení celé krve do krevního oběhu.

M3. Genový doping

 • Pro účely vyjasnění byla definice genového dopingu přeformulována a rozdělena do tří bodů.

 

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

S6. Stimulancia

 • Bylo upraven pravopis u levmetamfetaminu podle jeho mezinárodního nechráněného názvu.
 • Metylhexanamin byl přesunut mezi specifická stimulancia.

S8. Kanabinoidy

 • Byla přeformulována definice, čímž bylo objasněno, že všechny kanabimimetika spadají do této skupiny.

S9. Glukokortikosteroidy

 • V této skupině jsou nyní uvedeny pouze zakázané způsoby použití.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V  URČITÝCH SPORTECH

P1. Alkohol

 • Na žádost Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) a vzhledem ke změnám zavedeným do formátu soutěže, již alkohol v moderním pětiboji pro disciplíny zahrnující střelbu není zakázán.

P2. Beta – blokátory

 • Bylo vysvětleno, že kromě bobů, jsou beta-blokátory zakázány také pro skeleton, který stejně jako boby spadá pod Mezinárodní federaci bobů a skeletonu (FIBT).
 • Na žádost Mezinárodní gymnastické federace (FIG) byla gymnastika z této kategorie vyjmuta.
 • Na žádost Světové federace šipek (WDF) byly do této kategorie přidány šipky.

Přílohy:

Monitorovací program 2011.pdf

Seznam pro rok 2011 - WADA.pdf

WADA_Prohibited_List_2011_EN.pdf

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací