Antidoping - Seznam zakázaných látek a metod 2013


WADA publikovala kompletní Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2013. Pro usnadnění přikládáme Souhrn hlavních změn oproti roku 2012. Zároveň se můžete seznámit s Monitorovacím programem 2013 a celým Seznamem zakázaných látek pro rok 2013.

Velké množství léků používaných při léčbě běžných nemocí obsahují zakázané substance. Je proto důležité, aby každý sportovec měl přehled o zakázaných látkách a metodách, protože i ve sportovním prostředí platí staré známé: Neznalost neomlouvá.

Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2013

Souhrn hlavních změn a vysvětlivky

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

 

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. Neschválené látky

Má se za to, že veterinární léky se považují za látky neschválené pro humánní užití.

S1. Anabolické látky

S pomocí IUPAC bylo překontrolováno názvosloví a u následujících látek se provedly příslušné změny:

  • danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)
  • ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol)
  • furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol)
  • methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on)
  • prostanozol(17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-  androstan)
  • tetrahydrogestrinon(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on)
  • trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on)
  • prasteron (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17- on)
  • etiocholanolon byl přidán do sekce S1.b jako příklad metabolitu testosteronu 

Název INN se použije, pokud existuje; pro upřesnění se též použije IUPAC názvosloví;  příp.se přidá obecný název.

 

S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky

 

• Insulin byl přesunut do sekce S4.5.a (metabolické modulátory,) protože je to považováno za vhodnější z důvodu jeho mechanismu působení. Další antidiabetické léky, včetně exenatidu a liraglutidu nejsou zakázány.

Preparáty získané z krevních destiček (PRP) byly dříve odebrány ze Seznamu po zvážení nedostatku důkazů o použití těchto metod za účelem zvyšování výkonu, i když tyto přípravky obsahují růstové faktory. I přes přítomnost některých růstových faktorů, současné studie na PRP neprokazují žádný potenciál zvyšování výkonnosti kromě potenciálního léčebného efektu. Za povšimnutí stojí, že jednotlivé růstové faktory jsou stále zakázány, pokud jsou podávány  samostatně jako čisté látky, viz S.2.5. Intravenózní využívání PRP není povoleno viz M2.

 

S3. Beta2-agonisté:

• Zvýšila se povolená (inhalační) dávka formoterolu  na 54 mikrogramů během 24 hodin a  tomu odpovídá i zvýšení toleranční hranice hladiny formoterolu v moči na 40 ng/mL.

 • Pro upřesnění: Všechny příslušné optické izomery (d - a l-)  jsou zakázány.

 

Je třeba poznamenat, že celosvětově existují rozdíly v označování obsahu formoterolu  v inhalátorech, a že Seznam odkazuje na vdechnutou dávku formoterolu a ne na deklarovaný obsah. Jeden nádech se charakterizuje jako inhalační  dávka, která opouští náustek a je dostupná k inhalaci. Například u Symbicort Turbuhaler ® / Turbohaler ® při nádechu deklarovaných 12 mikrogramů formoterolu  vdechne pacient ve skutečnosti asi jen 9 mikrogramů. Pokud dojde 2krát denně ke dvěma nádechům  (tj. 48 mikrogramů) celkové množství skutečně podané látky činí 36 mikrogramů, což je maximální schválená denní dávka ve většině zemí. V některých zemích činí maximální povolená vdechnutá dávka pro příležitostné použití při  exacerbaci astmatu 54 mikrogramů během 24 hodin. Pokud se formoterol podává  prostřednictvím inhalátoru Aerolizer ®, studie ukázaly, že je vdechnuto 60-85 % dávky.

WADA i nadále posuzuje ostatní beta - 2 - agonisty s cílem stanovit příslušné toleranční hranice močové hladiny pro tyto produkty . Bez ohledu na povolené dávky, se všem sportovcům  doporučuje, aby si ve vlastním zájmu snažili  zajistit odpovídající a optimální léčbu. Více informací o beta -2-agonistech lze získat z informačních zdravotnických materiálů, které pro léčbu astmatu vydala WADA pro posuzování žádosti o terapeutickou výjimku.

 

S4. Hormonové a metabolické modulátory

• Insulin se zahrnuje pod S4.5.a (viz výše S2).

S5. Diuretika a ostatní maskovací látky

• Pro přehlednost se název „Lokální aplikace" felypressinu mění na "Lokální podání".

• Morfin se odstraňuje z posledního odstavce, neboť nepatří mezi látky, u kterých je stanovena její toleranční hranice hladiny v moči dle Seznamu, takže při soutěži je vždy vyžadována terapeutická výjimka.  

ZAKÁZANÉ METODY

M1. Manipulace s krví a krevními komponenty

 

• Název a obsah této sekce byly změněny tak, aby zahrnuly všechny druhy manipulací s krví a krevními komponentami. V důsledku toho bylo M2.3 odstraněno, protože je již součástí této revidované skupiny.

M2. Chemická a fyzikální manipulace

 

•M2.3 byla odstraněna, protože je nyní součástí znění M1.

 

M3. Genový Doping

• Pro zpřesnění definice genového dopingu, M3.1 byl přeformulován.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

S6.Stimulancia

 

Pro upřesnění: Všechny příslušné optické isomery (d- and l-)jsou zakázány.

 

Připomíná se, že některá  stimulancia  mohou být dostupná pod  různými názvy, například "metylhexanamin", někdy též jako dimetylamylamin, pentylamin, geranamin, Forthane, 2-amino-4-metylhexan, kořenový extrakt z  pelargonie nebo olej z pelargonie .

• Dalším příkladem je metylsynefrin, který byl přidán jako jiný název pro oxilofrin

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P2. Beta-blokátory

 

• Letecké sporty a parašutismus (FAI), petanque a obdobné sporty (CMSB), bridž (FMB), kuželky a bowling (FIQ) a vodní motorismus (UIM) se odstraňují ze seznamu sportů, ve kterých jsou beta-blokátory zakázány.

WADA i nadále  přehodnocuje zákaz beta-blokátorů v určitých sportech ve spolupráci  s příslušnými federacemi a dalšími zainteresovanými stranami. To vedlo k odstranění  výše zmíněných pěti sportů z této sekce.

MONITOROVACÍ PROGRAM

• Aby bylo možné odhalit potenciální způsoby zneužití, byla do Monitorovacího programu přidána následující látka:

• Při Soutěži: tapentadol

Přílohy:

Monitorovací program zde

Seznam zakázaných látek WADA zde

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací