Celoživotní vzdělávání trenérů - třídy, licence

tmk čba, 07.03. 2018 Aktuality

PŘIPOMÍNÁME! Dne 20.3.2018 vyprší možnost požádat si o prodloužení trenérské licence pro ty, kteří ji obdrželi v roce 2015 na další tři roky.

Jedná se o licencované trenéry od Rookie výše, kterým byla licence přidělena v roce 2015 (přehled trenérů zde), a mají nadále zájem trénovat a licenci vlastnit. Vyplní jako před třemi lety DOTAZNÍK (Registrace - Celoživotní vzdělávání trenérů). Zde doloží absolvovaná školení či praxi, tedy získané kredity za poslední tři roky.

Těm, kteří si o prodloužení nepožádají samozřejmě nebude licence odebrána, pouze budou vedeni jako NEAKTIVNÍ.

Věnujte prosím tomuto tématu pozornost, licence jsou důležité pro uznání trenérů u týmů v soutěžích, ale také např. při vypisování výběrových řízení.
O licenci samozřejmě mohou žádat také ti trenéři, kteří o ni zatím nepožádali (mají např. dříve absolvované trenérské třídy)

Pro lepší orientaci ještě uvádíme rozdíl mezi trenérskou třídou a trenérskou licencí:
Trenérská třída - uděluje se po absolvování vypsaných školení
*3. třída = školení vypisuje TMK ČBA (konkrétně se nyní jedná o Rookie kliniku v Litomyšli), dříve se přidělovala na Horské klinice; pořádat ho může např. i Region, ale pouze po schválení TMK ČBA a zajištění patřičného rozsahu a určeného školitele
*2. třída = školení se skládá ze dvou částí - všeobecný základ a specializace; specializaci organizuje a pořádá TMK ČBA ve spolupráci s akreditovaným pracovištěm (konkrétně v posledních letech zajišťoval Zdeněk Josefus) a bývá vypisováno jednou za dva roky; školení všeobecného základu organizují několikrát ročně akreditované školy či společnosti (konkrétně např. FTVS UK, MU v Brně, TMS ČOV apod.); bez absolvování obou školení nemůže být přidělena 2. třída
*1. třída = je přidělena akreditovanou školou po absolvování dvouletého dálkového studia, příp. může být přidělena při absolvování trenérského směru v rámci vysoškolského vzdělávání apod.

Trenérská licence - uděluje se na základě získaných trenérských tříd, výsledků trenérské práce, absolvovaných školení a klinik, aktivní lektorské činností apod. a je udělována vždy na 3 roky
Rookie - možno přidělit po absolvování školení 3. třídy
Coach - možno přidělit po absolvání obou částí školení 2. třídy
Instructor - možno přidělit po absolvání obou částí školení 2. třídy, či po přidělení 1. třídy
Master -možno přidělit po absolvání obou částí školení 2. třídy, či po přidělení 1. třídy
Family - není podmíněno absolvováním trenérského školení
Případné výjimky může schválit TMK ČBA.

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací