Vyhodnocení dotačních projektů 2018

stk čba, 28.11. 2018 Aktuality

VYHODNOCENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

 • Podpora návštěvnosti
 • Podpora infrastruktury
 • Podpora soutěží
 • Podpora juniorských kategorií 18+ a nových týmů 15+
 • Podpora regionů ČBA

Podpora návštěvnosti pro rok 2018

Konzultace a tisk vstupenek před sezónou v hodnotě 15.900 Kč na náklady ČBA, pro všechny extraligové kluby a zájemce z řad prvoligových klubů. Vyplacena bude podpora každé prodané vstupenky v celkové hodnotě 64.850

Vyhodnocení projektu a následné přiřazení dotace proběhlo na základě vyplněných zpráv o utkání. V rámci projektu je podpořen "platící" divák. Za platícího diváka byl považován držitel permanentky či zaplacené vstupenky. 

Kluby vykázaly v roce 2018 celkem 20 473 diváků, navýšení o 3899 diváků oproti roku 2017.

Ne všechna utkání byla hrána po singlech, takže lze předpokládat zhruba 17 939 unikátních diváků. Kluby vykázaly 13 427 diváků jako držitele permanentek či zaplacených vstupenek. Při doporučeném vstupném 35 Kč lze předpokládat příjem pro kluby v celkové výši 470.000 Kč. Opět výrazné navýšení oproti roku 2017 a to zhruba o 190.000 Kč. K této částce je nutné přičíst i podporu vstupného od ČBA ve výši 64.850 Kč a výroba vstupenek v hodnotě 15.900 Kč.

Na základě vyplněných zpráv o utkání a vyhodnocení projektu bude mezi kluby rozděleno 64.850 .  

Jednotlivé kluby budou vyzvány k fakturaci.

Pro rok 2019 budou kluby opět vyzvány ke konzultaci návrhu vstupenky a výroba bude opět uhrazena z rozpočtu ČBA.

Podpora infrastruktury pro rok 2018

Do dotačního projektu se přihlásilo i přes opakované výzvy pouze 8 klubů extraligy a první ligy. 

Předpokládaný objem finančních prostředků: 500.000 Kč (rozděleno bezezbytku) 

Maximální výše dotace na jeden projekt: 100.000 Kč 

Na základě vyplněného dotazníku a dodané fotodokumentace byly jednotlivé žádost bodovány. Po rozdělení všech bodů byla stanovena hodnota bodu a vypočtena dotace pro jednotlivé kluby.

Plnění jednotlivých bodů bylo posuzováno z pohledu funkčnosti, dále porovnáno mezi jednotlivými kluby navzájem a posouzeno z pohledu celého areálu. 

Na základě doložené fotodokumentace byl každý jednotlivý prvek dotace hodnocen na základě více kritérií. 

BEZPEČNOST je prioritní oblast dotace 2018, se zaměřením především na:   

 • Padding střídaček a kompletní bezpečnostní prvky  
 • Žádné kliky a ostré rohy, hrany uvnitř hrací plochy 
 • Padding oplocení u první a třetí mety, infield play 

Jednotlivé položky odpovídají vyplněnému dotazníku s rozdělením na BEZPEČNOSTNÍ NADSTANDARD, PROVOZ, NÁRODNÍ STANDARD, MEZINÁRODNÍ STANDARD 

Jednotlivé kluby budou vyzvány k fakturaci. 

V roce 2019 se zaměřením především na tři základní body:  

 • Bezpečnost homerun  
 • Osvětlení hřišť
 • Návrhy klubů

Podpora soutěží pro rok 2018 

Do dotačního projektu se přihlásilo i přes opakované výzvy pouze 10 klubu extraligy a první ligy.

Předpokládaný objem finančních prostředků: 500.000 Kč (rozděleno bezezbytku)

Maximální výše dotace na jeden projekt: 100.000 Kč

Na základě vyplněného dotazníku, doporučení komisí ČBA (TMK, KR, ZK) a sekretariátu byly jednotlivé žádost bodovány. Po rozdělení všech bodů, byla stanovena hodnota bodu a vypočtena dotace pro jednotlivé kluby. Plnění jednotlivých bodů bylo posuzováno dle naplnění jednotlivých řádů ČBA

SOUTĚŽE - účast, výsledky jednotlivých věkových kategoriích na turnajích MČR, ČBP 

POVINNOSTI SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU - rozhodčí, certifikovaní trenéři, zapisovatelé, vyloučení hráči, včasné podání přihlášky

Jednotlivé položky odpovídají vyplněnému dotazníku.

Jednotlivé kluby budou vyzvány k fakturaci.

V roce 2019 budou granty vypsány ve stejném rozsahu.

Podpora kadetských a juniorských kategorií 18+

V juniorských soutěžích byla již třetím rokem vyplacena podpora trenérů a cestovních nákladů klubů v soutěžích do 18 a 21 let. Podpora byla vyplácena přímo klubům na základě splnění uvedených podmínek.

Výše rozdělené dotace mezi 11 klubů je 180.000 Kč

V roce 2018 se změnil program na rozšířenou podporu trenérů a cestovních nákladů v kadetských 15+ a juniorských 18+ soutěžích. Každé nové družstvo v juniorské a kadetské soutěži si šáhne na dotaci 10.000 Kč, stávající družstvo U18 na 10.000 Kč, stávající U21 na opět na 10.000 Kč a každé nové družstvo U15 také na 10.000 Kč. 

Podpora regionů ČBA

Do regionů bylo rozděleno za rok 2018 přes 1 milion Kč, přesně 1.143.725 Kč. Regiony řídí až 10 soutěží různých věkových kategorií od U6, přes U7, U8, U9, U10, U11, U13, U15, U18 až po mužskou regionální soutěž. V těchto soutěžích hraje celkem 256 týmů včetně družstev zahraničních klubů. Oproti roku 2017 je nárůst týmů ve všech soutěžích o 30 týmů a 6 nových, převážně mládežnických soutěží.

Výpočet podpory regionu byl proveden na základě splnění podmínek v podepsaném dokumentu popisujícím řízení regionů České Baseballové Asociace v pěti ustanovených regionech.

Dokument „Regiony“ je prorůstový, tzn. více týmů v soutěžích, více dotací pro region.

 V roce 2019 je předpoklad navýšení a opět bude rozdělován minimálně 1 milion korun mezi regiony. Dále je připravena aktualizace uvedeného dokumentu, který bude opět diskutován s předsedy regionálních pracovišť.

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací