Marketingová komise ČBA


Informace k ustanovení Marketingové komise při České Baseballové Asociaci

Podává: Bohumil Bílek, I. místopředseda výkonného výboru pro zahraniční vztahy

Přestože marketing jako takový primárně nespadá pod název mé funkce, vzal jsem si tuto oblast v rámci VV ČBA pod patronaci. Nejen proto, že jsem v minulosti kritizoval fakt, že taková komise není ustanovena nebo není funkční. Především z toho důvodu, že tato oblast byla historicky opomíjena a přes určité pokusy se nepodařilo nastavit vhodnou platformu tak, abychom nezaostávali za jinými sportovními odvětvími.

Jsme samozřejmě na počátku cesty, marketing jako takový pokrývá široké spektrum aktivit, počínaje získáváním zdrojů, které ale musí navazovat na přijatelnou koncepci rozvoje a využití zdrojů a na vnímání českého baseballu jako marketingové hodnoty.

V rámci sekretariátu ČBA je samozřejmě problematika sledována a vzniká mnoho pozitivních výstupů. Není však k dispozici jasně definovaný koncept a dlouhodobá strategie, stejně jako potřebné nástroje pro získávání dodatečných zdrojů financování. Z těchto důvodů jsem se při definici zadání zaměřil v první řadě na tzv. „fund raising“, tedy způsob, jak se pokusit nějaké dodatečné zdroje získat.

Absolvoval jsem řadu jednání, bilaterálních i formou několika schůzek za účasti většího počtu lidí. Mým cílem bylo komunikovat problematiku, nastavit systém a najít vhodné lidi. Největším problémem bylo oprostit se v této etapě od sledování nejbližších zájmů. Logicky většina lidí kolem baseballu je spojena s nějakým klubem, a tady platí rčení „bližší košile než kabát“. Mým cílem je dosáhnout toho, aby bylo cílem primárně podpořit baseball a jeho rozvoj jako takový. A z toho by samozřejmě následně profitovaly i kluby. Současně jsem zavnímal i určitou propast v komunikaci mezi asociací a kluby, což mě vzhledem k tomu, že MKT komise nebyla funkční ani nepřekvapilo. Dalším cílem je tedy i vytvoření širší komunikační platformy.

Takže jsem po zvažování a diskuzích předstoupil před VV ČBA s návrhem, který byl přijat a věřím, že se podaří dosáhnout pozitivních výsledků.

Komunikační platforma:

 • Jménem ČBA jsme obeslali hnutí a požádali všechny ty, kteří mají chuť, kapacitu, aby se mi přihlásili
 • Tito lidé tvoří základ otevřené platformy, která by měla poskytnout možnost konkrétně prezentovat názory, situaci v hnutí atd.
 • Bylo mi potěšením komunikovat s těmi, kteří projevili zájem. Jedná se o:
  • Arnošt Nesňal (Draci Brno), Michal Sedláček (Brewers Klatovy), Dan Tvrz (SaBaT Praha), Martin Herold (IBD), Radim Kepák (Arrows Ostrava), Roman Klempíř (Rytíři Trutnov), Tomáš Rambousek (Waynes Pardubice), Petr Hajný (Rakovník Red Crayfish)
 • Tato platforma je samozřejmě otevřená a budu rád, když se někdo další k aktivitě přihlásí.

Marketingová komise:

 • Systémově naprosto nezbytný orgán, aby se věci řešily. Mohou se tak dít správně nebo chybně, ale musí se konat.
 • Členy nově ustanovené MKT komise jsou dle mého názoru nejen lidé se schopnostmi řešit problematiku, ale především vše posuzovat z nadhledu z hlediska potřeb českého baseballu jako takového
 • VV ČBA dne 5.9.2019 schválil složení MKT komise takto:
  • Radka Sitarová (Olympia Blansko)
  • Michal Hanuš (ČBA oblast Severozápad)
  • Jiří Herold (nezávislý člen ČBA)

Závěrem:

Všem je jasné, že baseball v ČR nemá vysokou marketingovou hodnotu tak, aby bylo možné jít výhradně cestou „shánění“ sponzorů na bázi standardně měřitelných výkonů. Jako prioritní podmínkou z dlouhodobého hlediska je zvýšení povědomí o baseballu, navýšení členské základny, zvýšení kreditu tak, aby se stal prestižním sportem ve srovnání s jinými. Také jsme při diskuzích dospěli k tomu, že se musí změnit přístup, „dělat věci jinak než dosud“, jen proto, že kromě financování státu a příspěvků na jednotlivé časově omezené projekty se zatím nepodařilo sjednat trvalejší a stabilnější zdroj příjmů ze soukromé sféry. Pevně věřím, že snahy budou naplněny a přeji především členům MKT komise pevné nervy a podporu z hnutí, sekretariátu a VV ČBA.

Bohumil Bílek

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací