Otevřený rezignační dopis 1. místopředsedy VV ČBA Bohumila Bílka

ČBA, 27.07. 2020 Aktuality

V Plzni 25.7.2020

Věc:

Otevřený rezignační dopis na gesci „Marketing“ v rámci Výkonného výboru ČBA (s okamžitou platností) a na pozici 1. místopředsedy VV ČBA (nejpozději k datu nejbližšího jednání Parlamentu ČBA) 

Určeno pro: Parlament ČBA, VV ČBA, členům baseballového hnutí

 Vážení,

Ve vazbě na jednání Parlamentu ČBA dne 21.6.2020, předchozí a následující jednání, týkající se navrhované koncepce marketingu, a také na pochopitelnou reakci členů Marketingové komise ČBA jsem se rozhodl, že je vhodné abych i) rezignoval na jednu ze svých gescí v rámci VV ČBA a to gesci odpovědnosti za přípravu a realizaci nové koncepce Marketingu ii) následně rezignoval i na svou pozici jako člena VV ČBA. Rezignaci na gesci Marketingu jsem již uplatnil s okamžitou platností. Co se týká mého působení ve VV ČBA, cítím odpovědnost za rozpracované projekty mimo marketing, jak vůči kolegům z VV, tak vůči baseballu jako takovému, takže rezignaci uplatním až se mi podaří vše korektně dopracovat a předat. Nicméně nejpozději k datu nejbližšího jednání Parlamentu ČBA, který bude svolán pravděpodobně během 1. čtvrtletí 2021.

Svou kandidaturu do VV ČBA jsem v roce 2019 podával s cílem pomoci českému baseballu, využít svých znalostí a zkušeností k tomu, aby se náš sport posunul výš na žebříčku hodnot jako jsou prestiž, význam, kvalita, výsledky. Nová koncepce marketingu pro mě představovala jeden ze základních pilířů mé práce. Co mi nejvíce vadilo a vadí stále je fakt, že baseball nezastává pozici, která mu vzhledem k historii, výsledků i hře jako takové náleží. A především fakt, že v oblasti marketingu zcela chybí koncepce, systémový přístup. Toto vše představuje významný limit pro další rozvoj. Pevně jsem věřil tomu, že když začnu s tím, že ustanovíme Marketingovou komisi (už její předchozí neexistence je pro mě neuvěřitelný stav), složenou z lidí, kteří v minulosti jednoznačně prokázali vztah k baseballu jako takovému, bez vlivu zájmů osobních nebo klubových, a současně byli zkušenými managery s prokazatelnými výsledky ve svých oborech blízkých předmětu věci, bude to první významný krok k podpoře záměru. Také jsem byl přesvědčen, že následný objem poctivé práce vedoucí k návrhu koncepce marketingu podpořený a garantovaný zúčastněnými včetně mě bude dostačovat k tomu, abychom od Parlamentu dostali důvěru program zahájit. Negativní postoj předchůdců ve VV ČBA odpovědných za marketing jsem logicky očekával, byl jsem ale zklamán i) přístupem některých dalších zástupců klubů, kde jsem očekával konstruktivní přístup k věci a místo toho se dočkal řady moudrých rad, jejichž výsledkem je vždy na této úrovni nicnedělání ii) neúčastí řady klubů, kteří mi sice předem i následně vyjádřili podporu a soulad myšlenek, nicméně nezajistili na jednání Parlamentu svou účast, přestože téma bylo dopředu nadstandardně avizováno. V souhrnu ale zřejmě vše dopadlo, jak mělo, protože i slabá nadpoloviční většina by byla problematická pro prosazování nových věcí.

Baseball mám rád a je to můj život, o tom víc mě mrzí, že hnutí dle mého názoru není schopné se oprostit od prosazování individuálních zájmů (osobních i klubových), což baseball limituje v konkurenci s jinými sporty. Chtěl bych poděkovat především členům Marketingové komise Michalovi Hanušovi, Jirkovi Heroldovi a Radce Sitarové za energii a čas strávený přípravou koncepce a současně se jim omluvit za to, že jsem je svým nadšením a vírou pro věc zavedl do slepé uličky a způsobil jim zklamání a připravil je o hodně času.

Osobně udělám maximum pro to, aby český baseball z této situace alespoň něco vytěžil, když už není připraven řešit věci koncepčně, rozpracované nápady a myšlenky korektně předám. Svou pozici ve VV nenabízím v konfrontačním stylu, vše se budu snažit korektně dopracovat a předat. Vnímám svou pozici ve VV ČBA odpovědně a vážím si všech, kteří mě zvolili. Osobně ale situaci vidím tak, že majorita Parlamentu požaduje od VV, aby zařizoval běžné věci a své priority si kluby raději chtějí řešit samostatně. Bohužel předchozí nedůvěru a komunikační nepohodu mezi hnutím a ČBA (jejíž zlepšení bylo součástí programu) jsem cítil při analýze předcházející přípravu koncepce. Pro tuto „administraci“ běžných věcí se ale jistě najdou typově vhodnější lidé, než jsem já. Rezignaci na pozici místopředsedy VV ČBA považuji také za nezbytnou jako formu vyjádření významu, který věci přikládám. Protože Parlament tuto situaci evidentně po dlouhá období vůbec nepovažoval za něco k řešení. Také si uvědomuji, že by má účast ve VV a část odpovědnosti za budoucí vývoj nebyla přínosem.

Přeji českému baseballu to nejlepší, má velký potenciál. Věřím, že bude přínosnější, když se budu v budoucnu věnovat projektům, kde je vyšší šance na úspěch. Ve spolupráci s těmi, o kterých jsem přesvědčen, že jsou připraveni podporovat baseball jako takový.

Bohumil Bílek

Člen VV ČBA

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací