Změny v trenérských licencí

Petr Baroch, 20.11. 2020 Aktuality

Nejnižší licencí zůstává nadále licence F – FAMILY, nositel této licence pracuje jako asistent v klubu, umí se pohybovat na hřišti a v zařízeních, které jsou využívána pro trénink, a je seznámen s bezpečnostními zásadami při tréninku baseballu. Tato licence nevyžaduje žádnou trenérskou třídu, ani kredity. Jedná se pouze o pomocnou sílu (dozor). Potřebná doba k získání této licence je 1 den teorie a 1 den akreditované praxe.

Licence R - ROOKIE – v novém rozdělení tato kategorie zaniká a trenéři s licencí R -ROOKIE se automaticky přiřazují do kategorie T - TRENÉR

Licence T - TRENÉR – (dříve ROOKIE) – vyžaduje třetí trenérskou třídu a opravňuje jejího držitele k vedení družstva v soutěžích do úrovně U18, oblastního přeboru dospělých a k působení na postu asistenta u reprezentací U18 a níže. Na tuto licenci je vyžadována 3. trenérská třída. Tedy 25 hodin teorie (např. Rookie Coaches Clinic, či podobné školení akreditované ČBA) a 50 hodin akreditované praxe (Soustředění Talentované mládeže Nymburk, Tábor Černý Potok či EBT apod.) – garantem je Richard Kania

Licence C - COACH – (dříve COACH) vyžaduje 2. trenérskou třídu a opravňuje jejího držitele k vedení reprezentačního družstva U18, v soutěži dospělých do úrovně 1. ligy včetně EXL U21. Na tuto licenci je vyžadována 2. trenérská třída, která ze zákona vyžaduje 50 Všeobecného základu, 50 hodin specializace baseball a 50 hodin akreditované praxe. Kromě toho je požadován počet 10 kreditů během tříletých období. Všeobecný základ lze získat u akreditovaných školitelů – FTVS, Palestra, školení licence B ČOV. Baseballovou část garantuje Zdeněk Josefus. Při nesplnění požadavků je tato licence odebrána respektive, snížena na licenci T. Licenci C je možné získat po ročním působení na úrovni licence T, samozřejmě při splnění všech výše uvedených podmínek.

Licence M - MANAGER - (dříve INSTRUCTOR) vyžaduje minimálně 2. trenérskou třídu a opravňuje držitele k vedení reprezentačního družstva dospělých a EXL dospělých. Jedná se o nejvyšší trenérskou licenci. O licenci M může uchazeč požádat minimálně po 2 letech působení na úrovni licence C. Počet kreditů nutný k získání a udržení této licence je 25 během tříletých období.

Licence MS - MASTER - Je licencí, která se uděluje trenérům s licencí M na základě shody držitelů této licence – nejedná se o vyšší stupeň, ale držitel této licence má mít podle TMK ČBA schopnosti školit další trenéry. Tato licence je udělována či odebírána na základě shody držitelů licence Master.

Absolvent FTVS (nebo obdobného vzdělávacího institutu) - specializace baseball by měl obdržet alespoň 2. trenérskou třídu (licence B), a baseballovou licenci "COACH" Pokud je specializace baseball ukončena diplomovou prací na téma baseball (ideálně – zadané ČBA), pak absolvent obdrží po jednom roce praxe 1. trenérskou třídu a licenci M - MANAGER.

TABULKA

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací