Závěry z jednání VV ČBA 11.3.2021

Petr Ditrich, 15.03. 2021 Aktuality

... Parlament, kooptace, rozpočet, soutěže, strategie

VV ČBA projednával ve čtvrtek několik klíčových bodů, a to především z hlediska současné situace. Vzhledem k jejich důležitosti bychom Vás s nimi rádi touto cestou seznámili.

Parlament ČBA
Pandemická situace potvrdila, že rozhodnutí o odložení jednání Parlamentu z 13. března bylo správné. Při analýze současného stavu a předpokládaného vývoje jsme opustili myšlenku stanovit jeho termín již na tomto jednání. Je to nepříjemná situace, ale nevidíme jiné východisko nežli jednání odložit na neurčito. Rozhodnutí o svolání by mohlo padnout na dalším jednání VV ČBA 29. března.

Kooptace člena VV ČBA
Místopředseda ČBA Bohumil Bílek rezignoval ze své pozice dopisem hnutí ze dne 27.7.2020. Rezignace byla původně formulována ke dni následujícího Parlamentu s tím, že do té doby bude ve své pozici působit. Důvodem bylo nepřijetí marketinkové koncepce Parlamentem v červnu 2020.

VV ČBA situaci probral v srpnu 2020 a přeskupil odpovědnosti tak, aby v gesci Bohumila Bílka nebyl marketing a PR. Vzhledem k aktivní činnosti Bohumila Bílka ve VV ČBA jsme s tímto aktem necítili žádné oslabení. V průběhu roku jsme interně projednávali možnost jeho zpětvzetí rezignace.

Rezignace Bohumila Bílka byla pak definitivně potvrzena dne 5.3.2021, a to v reakci na nejasné datum svolání Parlamentu ČBA.

Podle stanov ČBA se odstoupení člena VV ČBA řeší podle článku 8.3. Výkonný výbor odstavec e) řeší kooptací. VV ČBA projednal postup na svém jednání 28.1.2021. Jednomyslně rozhodl na pozici místopředsedy pro mezinárodní oblast kooptovat do řádného Parlamentu ČBA pana Františka Přibyla. Vedlo nás k tomu několik myšlenek

  • je ze své pracovní pozice výkonného ředitele seznámen s činností ČBA,
  • účastní se všech jednání VV ČBA a administruje veškerou agendu a zápis,
  • VV ČBA tak bude moct na svoji činnost plynule navázat bez zásadních změn,
  • mezinárodní oblast jako taková byla částečně zabezpečovaná předsedou ČBA,
  • pracovně právní vztahy včetně odměny jsou uzavřeny do konce volebního období,
  • jmenovaný vyjádřil s kooptací souhlas.

Vzhledem k nejasnosti svolání Parlamentu rozhodl VV ČBA o kooptaci Františka Přibyla ke dni 11. března 2021. Schválení kooptace bude předloženo nejbližšímu jednání Parlamentu.

VV ČBA odstupujícímu místopředsedovi Bohumilu Bílkovi poděkoval za dosavadní činnost na úrovni VV ČBA a těší se na další spolupráci v mnoha baseballových oblastech. Jsme rádi, že nadále zůstane v baseballu aktivní. Určitě mu poděkujeme při první vhodné příležitosti a mohl by to být právě Parlament

Rozpočet 2021, finanční situace
Finanční situace není dobrá, čerpáme půjčku od ČUS a děkujeme oddílům za včasné platby za míče. Věříme, že již brzy dorazí finance z Národní sportovní agentury. Není to příjemné, ale určitě to zvládneme. Větší výzvou je příprava rozpočtu. Tam čelíme zásadním výzvám, především ve velké koncentraci mezinárodních soutěží v roce 2021. Při zachování současných postupů jsme ve schodku a podařilo se nám ho jenom snížit. Do příštího jednání VV ČBA budeme připravovat další úsporná opatření. Členové VV ČBA budou projednávat další úpravy ve výdajové části.

Soutěže a regiony
Při současných opatřeních a situaci je skoro jasné, že soutěže nezačnou podle plánu. Jsme rádi a podporujeme všechny aktivity k jejímu co nejdřívějšímu zahájení, zároveň ale respektujeme současná doporučení a opatření. Nemáme jiné informace než vy, a tak můžeme jenom odhadovat. STK ČBA zpracovala několik variant zahájení ligových soutěží. Kromě původního termínu (2.4.) pracujeme zatím s posunem na 17. nebo 30. dubna. Máme připravené i květnové varianty. Každopádně chceme skončit do ME, tedy konce srpna.

Podali jsme žádost o Výjimku z opatření pro start naší Extraligy. Nedovedeme odhadnout, zda a od kdy bude akceptována. Situaci projednáváme pravidelně i s regiony. Začínáme evidovat první zrušené, popřípadě odložené akce: PONY League, SuperCup, ...

Strategie
Strategie ČBA do roku 2028 připravená marketinkovou skupinou využila poznatky a doporučení zástupců týmů a prošla VV ČBA. Po dopracování bude připravená na jednání Parlamentu ČBA. Oddíly ji obdrží v materiálech zasílaných před Parlamentem. 

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací