Trenérské licence Trenér (3.třída) a Coach (2.třída) v době C-19

nbp, 29.03. 2021 Aktuality

Udělování trenérských licencí prošlo v minulém roce výraznou změnou. Tou největší je navýšení počtu hodin tzv. licencované praxe a přijetí Národního baseballového programu (dále jen NBP). Je to proto, abychom zkvalitnili úroveň nových trenérů. U praxe je to jasné, NBP je vynikající počin, který poskytuje určitou jednotu v trénování, ale přitom ponechává velký prostor pro trenéry, aby realizovali i svoji kreativní činnost. Co se však nedalo předvídat je současná situace, kdy nemůžeme ani plnohodnotně školit, ani vykonávat praxi. Samozřejmě je možné absolvovat školení on-line, ale podle našeho názoru to není plnohodnotné a chybí to nejdůležitější – setkávání se a konverzace „na živo“.

Abychom umožnili zájemcům trenérské licence získat i v této době, kdy je RCC a HK posunuta, máme pro vás následující „náhradní program“.

3. třída – licence T, Trenér
Teoretická část
Tuto část je možno částečně nahradit shlédnutím on-line přednášek NBP na kanálu YT baseball czech zde
Podmínkou dočasného udělení je krátká práce v rozsahu 3-5 normovaných stránek na téma související s baseballem, které si můžete zvolit, ale musí být odsouhlaseno garantem programu Richardem Kaniou.
Školení první pomoci bude zorganizováno až po možnosti osobního setkání více lidí.
Kontakt:
Richard Kania
GSM: +420 608 200 491
E-mail: 2can@seznam.cz

Praktická část
Vzhledem k okolnostem a faktu, že prakticky trénovat není vládními opatřeními umožněno, nemůžeme vás nabádat k jejich porušování. Proto splnění praxe je prozatím odloženo a může být splněno později. Termín na splnění je 9 měsíců od doby, kdy přejdeme do stavu umožňujícího praxi vykonat. Pokud by z objektivních příčin nebylo možno praxi splnit, bude se prodloužení termínu posuzovat individuálně.   

2. třída – licence C, Coach
Vědecký základ:
Tuto část poskytují a zajišťují instituce FTVS, ČUS, ČOV, MU BRNO a CBD (Czech baseball development - Zdeněk Josefus).
Školení v CBD je možné absolvovat v online režimu v rámci testů a zkoušek. Veškeré nabídky výše uvedených subjektů zveřejňujeme na webu baseball.cz a na FB skupině NBP. Pokud máte zájem o přijetí do skupiny učiňte tak prosím přímo na FB. 

Trenérská škola VOŠ ČUS zde
Licence B FTVS zde

Praktická část:
Podmínkou dočasného udělení pod hlavičkou CBD je seminární práce v rozsahu minimálně 20 normovaných stránek a série testů na téma související s baseballem. Seminární práci si může trenér zvolit sám, ale téma musí být odsouhlaseno garantem programu Zdeňkem Josefusem. Pokud si trenér nezvolí téma, má druhou možnost si téma vyžádat (cca 20 nabídek témat) přímo od vedoucího práce a garanta Zdeňka Josefuse. Uchazeči dostanou podklady a učební materiály. Cena vědeckého základu a praktické části je 3100,-Kč.
Kontakt:
Zdeněk Josefus
GSM: +420 724 041 444
E-MAIL: jaronin23@seznam.cz

Věříme, že tímto umožníme zájemcům o trenérské řemeslo získat požadovanou třídu, ale hlavně, že tato krize brzy skončí a my z ní vyjdeme silnější.

K samovzdělávání můžete využít např. i Dialogy online, které pořádá Unie trenérů ČOV zde

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací