Povinnost testování zaměstnanců ČBA na Covid-19

Petr Ditrich, 30.03. 2021 Aktuality

Povinnost testování se od 6.4. vztahuje v podstatě na všechny zaměstnance, včetně zaměstnanců spolků. V této souvislosti Vám do předáváme informaci České unie sportu.

Zásadní informace jsou v bodě doporučení. Principem je, že se každý musí během 7 dnů otestovat, v neschváleném návrhu je 5 dní. Pro účast na zápasech Extraligy platí náročnější samostatné opatření zaslané týmům Extraligy.

Od čtvrtka 1.4. můžete využít možnosti testování na Strahově v pravidelných termínech pondělí, středa, pátek po 10 hodině. Vzhledem k Velikonocům se testuje v úterý 6.4. místo pondělí 5.4. Tuto možnost mohou využívat do odvolání všichni zaměstnanci a hráči z baseballového prostředí. Termíny mohou být rozšířeny v rámci testování pro Extraligu. V testování budou mít přednost účastníci Extraligy.

Svůj zájem hlaste Barboře Kučerové na email covid@baseball.cz . Žádanka v příloze, informace nutné pro zpracování.

 

Informace z České unie sportu zaslaná svazům:
Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK

Vážení sportovní přátelé,
rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků a pobočných spolků. POZOR za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ, funkcionáři). 

Svazy a TJ/SK se zaměstnanci tak mají povinnost zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance (na odborném pracovišti nebo samotestovací sady), a od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. Celé znění opatření ministerstva zdravotnictví naleznete na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf 

Testovat se nemusí :
- zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
- osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
- osoby s certifikátem MZDR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

Doporučujeme:
- informovat zaměstnance o tom, že je třeba, aby se testovali (informace musí být zaměstnancům podána do 31.3.2021), např. e-mailem
- zajistit testování od poskytovatele zdravotních služeb (odběrová místa) nebo zajistit testy, které lze použít laickou osobou a testovat na pracovišti
- národním svazům do naplnění kapacity využít odběrové testovací místo pro sportovce, na Strahově, na rohu Spartakiádního stadionu u VOŠ ČUS, kontakt pro ČBA covid@baseball.cz 
- vydat vnitřní předpis s organizačními informacemi a pokyny pro zaměstnance (který den v týdnu se bude testovat, jakým způsobem atd.). Vzorový předpis vydaný pro zaměstnance ČBA Vám na vyžádání zašleme.
- vést evidenci testování zaměstnanců (minimálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, datum a výsledek testu)
- uschovat si doklady (objednávky, faktury) o nákupu testů, ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, dezinfekce)

Ministerstvo zdravotnictví také sjednotilo pravidla pro samotestování pro zaměstnance a OSVČ. Jedná se o povinnost vést evidenci testování a postup při pozitivním výsledku testu – viz https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf

Přehled nejčastějších dotazů včetně odpovědí přináší např. web Hospodářské komory ČR - viz https://www.komora.cz/testovani-na-koronavirus-ve-firmach-2/

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací