ČBA vyzývá k podání nabídky na dodávku baseballových míčů


Veřejná zakázka ke stažení v pdf. 

  1. Identifikační údaje zadavatele
  Česká Baseballová Asociace
  Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
  zastoupená: RNDr. Petrem Ditrichem
  IČO: 48548421
  bankovní spojení: 1724008504/0600

 1. Předmět veřejné zakázky
  Předmětem zakázky je dodávka baseballových míčů pro reprezentační a klubová družstva České republiky, pro soutěže a turnaje pořádané Českou baseballovou asociací, a to v minimálním odběru 17 000 ks v roce 2022 a 17 000 ks v roce 2023. Z této dodávky tvoří první část 5 000 ks míče vyšší kvality s nízkými švy pro Extraligu a reprezentaci mužů. Druhou část, 12 000 ks tvrdé a měkké míče střední kvality s libovolnou výškou švů pro 1. ligu, český pohár a mládežnické kategorie. Mládežnické kategorie U10 a mladší hrají s měkkými míči. Mládežnické kategorie U8 a mladší hrají s měkkými míči velikosti 8,5“. Všechny míče musí být potištěny logem Baseball Czech nebo oddílovými potisky, které dodavateli poskytneme. 
 1. Místo a termín plnění
  Místem plnění je sídlo České baseballové asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6.
  Termín plnění je dodání do 31.3. příslušného roku. 
 1. Prokázání kvalifikačních předpokladů
  Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si prokázání příslušného podnikatelského oprávnění (Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku). 
 1. Zpracování nabídky
  Nedílnou součástí nabídky je uvedení konečné ceny (včetně DPH, dopravy, distribuce a všech poplatků), za kterou budou míče dodány zadavateli v případě přijetí nabídky. Dále také konečné ceny (včetně DPH, dopravy, distribuce a všech poplatků), za kterou budou dodávány míče členům České Baseballové Asociace. Ke každému nabízenému typu míče je uchazeč povinen předložit 12 kusů jako vzorek. 
 1. Podávání nabídek
  Nabídky lze poslat doporučeně na adresu Česká Baseballová Asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, nebo dodat osobně tamtéž (budova České unie sportu, dveře 429) v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod., a to po předchozí telefonické dohodě.
  Nabídky se podávají v písemné formě, v uzavřených obálkách viditelně označených „MÍČE“ a obchodním jménem nabízející firmy. 
 1. Soutěžní lhůta, otevírání obálek
  Soutěžní lhůta počíná běžet dnem vyhlášení soutěže a končí 7.6.2021. Veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 9.6.2021 v 10.00 hodin na Sekretariátu České baseballové asociace v Praze. 
 1. Způsob hodnocení nabídek
  Nabídky budou hodnoceny Výkonným výborem ČBA podle následujících kritérií:
  Nabízená cena
  Kvalita nabízených produktů
  Rozhodnutí VV ČBA bude zveřejněno nejpozději do 30.6.2021. Vybrané míče budou oficiálními míči daných soutěží. 
 1. Platební podmínky
  Vítěz soutěže uzavře smlouvu o dodávce s Českou baseballovou asociací, a to nejdéle do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Pokud vítězný uchazeč smlouvu neuzavře, bude akceptována druhá nejlépe vyhodnocená nabídka atd. 
 1. Kontaktní pracovník zadavatele
  František Přibyl, výkonný ředitel ČBA
  Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
  Tel. 242 429 211
  e-mail pribyl@baseball.cz 
 1. Další podmínky
  (a) Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky.
  (b) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit a následně změnit podmínky soutěže bez jakýchkoli závazků k uchazečům.
  (c)  Zadavatel si vyhrazuje právo výběru nejvhodnější nabídky bez povinnosti podávat uchazečům vysvětlení svého rozhodnutí.
Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací