Podpora týmů z rozpočtu KMR pro rok 2021


Výkonný výbor ČBA dostal na parlamentu zelenou v rozpočtu určené pro financování v roce 2021 v oblasti rozvoje mládežnického baseballu na následující položky:

  1. Rozvojové projekty pro stávající kluby – celková výše 500.000,- Kč
  2. Rozvojové projekty pro vznik nových oddílů včetně marketingové propagace – celková výše 550.000,- Kč

Veškeré dotace je tedy možné začít už čerpat, a to až do konce roku 2021. Díky Covidu se nám celá baseballová sezóna posunula a s ním bohužel i dotační program… Jednotlivé žádosti na formuláři zasílejte na sekretariát Evženii Votinské na email votinska@baseball.cz.

V roce 2021 budeme pokračovat v rozvoji trenérů a navýšení počtu týmů.
Hlavní cíle:
Navýšení počtu hráčů v mládežnických soutěžích minimálně o 5%.
Navýšení počtu trenérů a sportovních ředitelů klubů

Žádat můžete o tyto dotace:

Podpora mládežnických týmů - Sportovních ředitelů
Základní příspěvek je 10.000,- Kč na podporu trenéra či sportovního ředitele v případě alespoň jednoho týmu klubu ve stěžejní soutěži (U8, U10, U11, U13) a za podmínky uvedení kontaktu na sportovního ředitele klubu. Sportovní ředitel bude základní a nutnou podmínkou pro KMR v její komunikaci s oddíly pro uznání příspěvku.

Odměna 5.000,- Kč za jednu další stěžejní kategorii (U8, U10, U11 a U13)

Odměna 2.000,- Kč za ostatní týmy v soutěžích U7, U9, U12 (možnost více týmů v jedné kategorii)

Maximální celková odměna pro sportovního ředitele je 30.000,- Kč, minimální 10.000,- Kč při jedné stěžejní kategorii a splnění daných podmínek. Podrobné financování bude probíhat po schválení předsedy KMR. Jednou ze základních podmínek podpory je spolupráce s hlavním trenérem ČBA, dodržování doporučených náborových a tréninkových postupů, vyplnění rozvojového dotazníku a jeho odeslání do konce září daného roku na sekretariát ČBA. Sportovní ředitel se musí zúčastnit školení během Czech talent (náklady hradí KMR) a nejméně 2 trenérů klubu na Rockie Coaches Clinic (náklady klub). Podpora sportovních ředitelů se nevztahuje na extraligové oddíly!

Podpora školních kroužků                                                        
Finanční podpora trenéra kroužku ve výši 3.000,- Kč (max. 3 kroužky/klub). Podmínkou je pravidelnost tréninků (alespoň 1x týdně), účast na jakémkoli turnaji (meziškolní, mezitřídní, přátelské utkání…) a 2x ročně článek s fotografiemi o činnosti kroužku odeslaný na sekretariát ČBA.

Podpora soutěže v hodu do dálky pro 1. a 2. třídy ZŠ s celorepublikovým vyhodnocením
Finanční příspěvek 1 000,- Kč na školu (max. 5 škol/klub). Maximální počet podpořených škol v roce 2021 bude 25. Dotace bude vyplácena až po uskutečnění soutěže a zaslání výsledků, s článkem a fotografiemi na sekretariát ČBA.

Podpora nových týmů kategorie U7
Materiálová dotace v podobě 5 rukavic a stativu pro nově vzniklé týmy, které hrají jakoukoli soutěž v kategorii U7/U8

Podpora nových mládežnických hřišť
Finanční příspěvek 30.000,- Kč na hřiště, kde hrají týmy do 11 let. Maximální možný počet podpořených hřišť v roce 2021 je sedm.

Podpora t-ballu do škol 
Materiálová dotace pro školní kroužky v podobě t-ballové sady (pálka, stativ, 2x meta, 2x míček, komiks, kartičky atd.)

Vedle těchto podpor je samozřejmě možnost žádat o zapůjčení roadshow, které jsou umístěny v jednotlivých regionech. Více informací o tom, jak všechny položky roadshow rezervovat, najdete zde.

V každém regionu je k zapůjčení jednokotoučový stroj určený na summer campy, zimní a letní turnaje.

Program Envoy trenéři
Hlavní myšlenkou projektu je, že akreditovaní trenéři budou školit nové trenéry přímo v klubech s využitím klubových hráčů. Noví zájemci tak budou mít možnost vyzkoušet si trénování přímo v praxi pod dohledem lektorů. ČBA zajistí dostatečný počet kvalifikovaných lektorů včetně cestovní náhrady školitelů v rámci KRM. 

Povinnosti klubu pro zajištění školení:
- zajištění vnitřních (hala, tělocvična) nebo venkovních prostor (hřiště)
- materiálové vybavené (míče, pálka, mety, screeny, příp. další podle potřeb lektorů...)
- hráče mládežnické kategorie
- ubytování pro lektory (v případě, že se jedná o vícedenní akci) a stravu (oběd, popř. večeře)

Hlavním garantem celého projektu je Zdeněk Josefus ve spolupráci s lektory Arnoštem Nesňalem a Richardem Kaniou. 

Přihlášky zasílejte prosím e-mailem Zdeňku Josefusovi na jaronin23@seznam.cz  a v kopii na Ondřeje Konvalinku (ondrej.konvalinka@baseball.cz) a Petra Barocha (petr.baroch@baseball.cz). 

Startovací balíček pro nově vznikající kluby
 Produkt je hlavně určen pro hráče a jejich trenéry, kteří chtějí založit zcela nové sdružení bez jakékoliv vazby na jiný stávající klub.  

Sada bude obsahovat:
- 3x krabice míčů (36ks) - U7, U9 nebo U10 kategorie 
- 10x rukavice
- 1x sada met 
- 1x stativ 
- 3x pálka 
- 1x komplet zadácké vybavení 
- 5x pálkařská helma 
- 2x taška na přepravu materiálu

Jednotlivé žádosti o materiální podporu zasílejte prosím na Ondřeje Konvalinku (ondrej.konvalinka@baseball.cz). 
Podmínkou pro ponechání sady je, že nový klub musí od dat převzetí do 6 měsíců zaregistrovat hráče (aspoň 10) a do 12 měsíců se zúčastnit jakékoliv soutěže pořádané ČBA. Při nedodržení výše uvedených podmínek se celá sada kromě míčů vrací na ČBA.

Podpora navazovacího programu Svět baseballistů

Projekt začal svoje působení v zimě, díky covidu byl bohužel přerušen. Postupným uvolněním nejen tréninkových skupin, ale i cestování projekt opět běží a dostává přesnější obrysy. Do projektu bylo vybráno celkem 8 týmu, které už absolvovaly několik on-line tréninkových hodin.

Regionální manažer

Jedním z posledních ale velmi významných novinek pro letošní rok 2021 je podpora oblastního managera v oblasti koordinace rozvoje v klubech a zakládání nových klubů. Pilotní projekt se spustil v severozápadní oblasti. Naším přáním je rozšířit tuto pozici i do dalších lokalit ČR.

V případě dotazů zasílejte na kmr@baseball.cz
Za KMR ČBA předseda Ondřej Konvalinka

 

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací