Hodnocení projektu „Oddíloví rozhodčí“ v sezóně 2021

Karel Jaksch, 09.11. 2021 Aktuality

Projekt oddílových rozhodčích je myšlenkou Komise rozhodčích ČBA, která má za cíl podporovat oddíly v hledání a zapojení nových rozhodčích a z dlouhodobého hlediska pomoci s navýšením celkového počtu „mužů v modrém“ v turnajích a následně i soutěžích ČBA.

Tento projekt byl poprvé realizován v roce 2020, přičemž ze strany ČBA byl tehdy přístup benevolentnější zejména díky pilotnímu ročníku, a především počátku pandemie, která znemožnila uspořádat školení v regionech a oddíly tak neměly možnost své rozhodčí řádně proškolit. I navzdory tomu se vzájemná spolupráce uchytila a pro letošní sezónu se v nastaveném trendu pokračovalo.

Je nutné podotknout, že se situace letos na jaře opakovala, a tedy i v letošním roce nebylo možné školení zrealizovat, i tak však byla spolupráce o poznání efektivnější než v minulé sezóně, oddíly začaly s touto skutečností lépe pracovat a komunikace ohledně nominace rozhodčích na turnaje probíhala ve velkém množství případů příkladně. Letos se konalo celkem 18 mládežnických turnajů a zapojilo se přes 100 oddílových rozhodčích, což je skutečně dobré číslo a je zde vidět stoupající tendence oproti roku 2020. Je třeba zmínit, že v letošním roce byla tato „povinnost“ již aplikována striktněji a oddíly obdržely vždy před turnajem informaci, že v případně nenominování oddílového rozhodčího připadá personální zajištění nominací na dané trenéry.

Díky zúčastněným oddílům se dařilo perfektně obsazovat turnaje kategorií U8 až U10, a to jak na jaře, tak i na podzim. U kategorií U13 a starší nastávaly menší problémy při jarních ČBP, což bylo dáno souběžnými celostátními soutěžemi, kdy rozhodčí ČBA rozhodovali právě tato utkání a nezbývala již žádná kapacita pro doplnění mládežnických turnajů, což je bohužel fakt a je nutné si tuto problematiku uvědomovat. Bez zapojení oddílových rozhodčích by nebylo možné jarní turnaje odřídit. Naopak během podzimní části, kdy skončila Extraliga, kde je vytíženost rozhodčích nejvyšší, se dařilo turnaje velmi dobře obsazovat, a to jak oddílovými rozhodčími, tak i rozhodčími z celostátních soutěžích ČBA. KR ČBA si je pochopitelně vědoma toho, že toto je ideální stav, tedy doplnit oddílové rozhodčí o pár zkušených, kteří mohou své vědomosti a zkušenosti v praxi předat a mentorovat mladší kolegy na hřišti, ale bohužel, tento model není vždy uskutečnitelný, zejména na jaře, a je proto nutné počítat s aktivnějším zapojením oddílových rozhodčích pro jarní ČBP.

Všichni zapojení oddíloví rozhodčí obdrželi na turnajích zelené rozhodcovské triko a čepici, přičemž zelená barva je stanovena úmyslně a má za cíl na hřišti jasně odlišit začínající rozhodčí a počítá s tím, že v tomto duchu budou k daným utkáním přistupovat i hráči, trenéři a fanoušci. ČBA bude rozšiřovat materiálovou podporu oddílových rozhodčích. V roce 2022 podpoří oddílové rozhodčí, kteří budou pokračovat s pískáním, plastovým počítadlem a košťátkem, samozřejmostí je i nové triko a čepice. V dalších letech bude tato podpora rozšířena o rozhodcovské kalhoty. Kompletní materiál „Podpora oddílových rozhodčí“ připravujeme a zveřejníme ji na našich stránkách.
Po dohodě s Miners Kladno zveřejňujeme jejich projekt podpory rozhodčích (zde). Jsme upřímně rádi, že i další oddíly a regiony se k této podpoře připojují a připravily svůj projekt podpory.

Dále bylo do většiny oddílů distribuováno „Desatero fanouška“, které je zveřejněno na jednotlivých hřištích a dává najevo, jak by se měl každý účastník zápasů na hřišti či v tribunách chovat a podporuje smysl pro férovost a fair-play mezi hráči. Distribuce bude pokračovat na Parlamentu ČBA, případně stačí kontaktovat sekretariát ČBA.

Chtěli bychom tímto vyzdvihnout několik oddílů, které během letošní sezóny spolupracovaly nad míru perfektně – Draci Brno, Hroši Brno, Miners Kladno, Sokol Hluboká a Technika Brno. Zejména Miners Kladno pracuje ve svém oddílu skvěle s výchovou rozhodčích a tato skutečnost byla v uplynulé sezóně opravdu znát, a to jak plněním povinnosti dodávat rozhodčí, tak i jejich kvalitou a výkony na hřišti. Dva z těchto rozhodčích se letos poprvé zapojili i v soutěžích 1. Liga a Extraliga U21, a i zde podávali solidní výkony, což svědčí o tom, že práce s rozhodčími a jejich výchova v jednotlivých oddílech má smysl. Je velká škoda, že se zde najde pořád několik oddílů, které mají výrazně početnější členskou základnu, zapojují se do více soutěží napříč všemi kategoriemi, a přesto jejich aktivita a celkový zájem výrazně pokulhává za zmíněnými kluby.

V roce 2022 jsou plánována školení rozhodčích ve všech regionech, přičemž garanty těchto jednotlivých školení budou Zdeněk Židek a Marek Vičar, oba tito rozhodčí za sebou mají profesionální rozhodcovskou kliniku v USA. Zároveň probíhá i Virtuální škola rozhodčích, která je zaměřena na výklad jednotlivých pravidel a přístupná všem zájemcům, rozhodčím, trenérům i široké veřejnosti (článek zde). Rádi bychom tímto na oddíly apelovali, aby již nyní začaly uvažovat o potencionálních rozhodčích ve svých klubech a počítali s jejich zapojením na školení a v mládežnických turnajích ČBA v roce 2022. Komise rozhodčích ČBA samozřejmě poskytne oddílům v případě zájmu plnou podporu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zapojeným 19 oddílům (*) a všem 100 zapojeným oddílovým rozhodčím za spolupráci v letošní sezóně. Věříme, že se společně potkáme na některém ze školení a na baseballových hřištích.

(*) zapojené oddíly – řazeno abecedně

Arrows Ostrava
Baseball Plzeň
Draci Brno
Eagles Praha
Ježci Jihlava
Hroši Brno
Klasik Frýdek-Místek
Kotlářka Praha
Miners Kladno
Olympia Blansko
Piranhas Beroun
Rytíři Trutnov
SaB Orli Choceň
SaBaT Praha
SK Kotlářka
Sokol Hluboká
Technika Brno
Tempo Praha
Třebíč Nuclears

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací