Školení rozhodčích v regionech 2022

kr čba, 15.12. 2021 Aktuality

Po roční odmlce plánuje Komise rozhodčích uspořádat školení pro začínající kolegy (licence Rookie) ve všech pěti regionech ČBA, stejně jako tomu bylo v předchozích letech. Termíny školení byly stanoveny následovně:

Region Východ – 23.1.2022, Zlín (Gymnázium Zlín), kontaktní osoba: Roman Meško (umpire@cobblers.cz)

Region Severovýchod – 30.1.2022, Choceň (místo bude upřesněno), kontaktní osoba: Pavel Podhájecký (p.podhajecky@centrum.cz)

Region Jih – 26.2.2022, Brno (areál Hroch), kontaktní osoba: Ondřej Beneš, (benes.ondrej37@gmail.com)

Region Jihozápad – 27.2.2022, Hluboká (areál Sokol Hluboká), kontaktní osoba: Tomáš Špilauer (spildy@seznam.cz) (AKTUALIZOVÁNO)

Region Severozápad – 26.3.2022, Praha (místo bude upřesněno), kontaktní osoba: Karel Jaksch (jaksch@baseball.cz)

Hlavními lektory jsou Zdeněk Židek (profesionální rozhodčí MiLB) a Marek Vičar (absolvent profesionální školy rozhodčích), časový rozsah školení je cca 8 hodin. Základem programu je shrnutí základních předpisů pro řízení baseballového utkání a praktický nácvik v tělocvičně spojený s teoretickým výkladem.

Účastníkům bude poskytnuto základní seznámení s činností rozhodčího v baseballovém utkání. Vzhledem k časové dotaci se teoretický výklad bude týkat obecného úvodu do předpisů upravujících řízení baseballového utkání, tedy Oficiálních pravidel baseballu, Manuálu rozhodčího ČBA a soutěžních řádů.

Největší akcent bude dán na praktický nácvik v tělocvičně, kde dojde k vysvětlení základních povelů a pozic na hřišti. Výklad bude zahrnovat shrnutí pozic a pohybů v systému dvou rozhodčích, samostatný blok bude věnován práci za domácí metou.

Cílem je účastníky kurzu aktivovat a motivovat k postupnému zapojení do baseballových soutěží, seznámit je s pozicí rozhodčího ve strukturách ČBA a pokusit se je namotivovat pro další využití jak v rámci klubů, tak v rámci ČBA. Účastník by měl kurz opouštět s ucelenou představou o základních povelech během utkání a povědomím o možných zdrojích pro další osobní rozvoj v rozhodcovské činnosti, pokud o to bude mít účastník zájem; neboť je to právě dílčím cílem lektorů vyvolat v účastnících další zájem o vlastní rozvoj v rozhodcovské činnosti a sebevzdělávání v podobě dalších účastí na akcích pořádaných ČBA (tréninky rozhodčích, rozhodcovská klinika, virtuální škola).

Přihlašovat se můžete již nyní na uvedené kontaktní osoby. Podrobnější informace a doplňující informace budou zveřejněny před každým daným školením.

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací