Školení zapisovatelů 2022

zk čba, 14.01. 2022 Aktuality

Jako každoročně vypisujeme školení zapisovatele v období zimní přípravy. V rámci podpory vzdělávání zapisovatelů jsme připravili nějaké vylepšení, které s doškolovacími klinikami napomůže dojít ke kýžené kvalitě, kterou všichni od zapisovatelů čekáme.

Inovace školení Standard (školení začátečníků)

Rozšíření školení Standard na 2 dny z důvodu časové náročnosti a složitosti probírané náplně, kdy je potřeba seznámit zapisovatele se základy zápisu, základy ovládání iScore, seznámení s povinnostmi zapisovatele a na dostatečné procvičení už nezbývá mnoho času. Frekventant není schopen vše za jeden den vstřebat. Ze zkušenosti víme, že největší chyby a zároveň největší pomoc v rozvoji potřebují tito začátečníci, kteří píšou juniorskou extraligu. Je potřeba rozvíjet zájem, probudit v nich píli a motivaci se zlepšovat. Z dvoudenního školení si slibujeme, že zapisovatelé si odnesou více, protože budeme mít dvojnásobek času k celému procesu výuky.

Pořádat školení při živém zápase. Ze zkušeností z minulých školení budeme termíny ideálně plánovat, kdy se na místě školení odehrává turnaj či živý zápas, kde budeme moci dostatečně procvičit práci s programem a zároveň vyzkoušet si hodnocení situací. Zapisovatel si vyzkouší, kolik má času v zápasu na proces rozhodování a následný zápis, a pochopí probíranou látku lépe. V případě, že tato možnost nebude, bude probírána látka pomocí příkladů či videí.

 Inovace školení Extraliga (školení pokročilých)

Testování frekventantů na živém zápase. Kvalita pokročilých zapisovatelů pro dospělou Extraligu je také potřeba zlepšit, proto se uchylujeme k návrhu:

  • využít celé dny pro výuku a praktické procvičení
  • k úpravě testování - zkoušce na živém zápase

Testování bude probíhat v jiný den než samostatné školení (s odstupem min. 1 týden). Bude probíhat cca 2-3 hodiny jako samotný zápas a vyhodnocení. Zapisovatel si při přihlášení na školení vybere termín zkoušky. 

Termíny pro školení Level 1 Licence Standard (Začátečníci), nově 2 dny:
1) 12. - 13. 2. 2022 Praha, Joudrs
2) 5. - 6. 3. 2022 Trutnov (budou zařazeny i základy papírového zápisu)
3) 19.-22.3. 2022 Hluboká - nově zařazený termín
4)Zájemci o pořádání školení Level 1 Licence Standard v jiném termínu či místě pište na email lenka.richterova73@gmail.com.
Školení budou vždy probíhat v časech So 10:00 –17:00, Ne 9:00 – 16:00.

Termíny pro školení Level 2 Licence Extraliga (Pokročilí):
1) 5. - 6. 2. 2022 – Chomutov - potvrzen pořadatel
2) 19. - 20. 3. 2022 – Kunovice - potvrzen pořadatel
3) 2. - 3. 4. 2022 – Praha, Strahov
Školení budou vždy probíhat v časech So 10:00 – 17:00, Ne 9:00 – 16:00.

Komise scorerů žádá kluby, aby projevili svůj zájem o pořádání školení úrovně Extraliga pro termíny v na Moravě. Posílejte na lenka.richterova73@gmail.com.
V případě, že nenalezneme pořadatele pro termín 1) či 2), proběhnou školení online. 

Termíny zkoušek (prezenčně):
1) 12. 2. 2022 – Joudrs na halovém turnaji
2) 9. 4. 2022 – Eagles na jarním turnaji
3) v případě potřeby využijeme PONY LEAGUE 21. -24. 4. 2022
Zkouška tvá 2-3 hod. V případě, že bychom nenašli vhodný termín pro zkoušku lze využít první kolo ligových zápasů.

Přihlášky
Přihlášky jsou přijímány přes datovou komunikace ČSA v přihlášce zde.
Účastnický poplatek ve výši 350,- Kč za školení iScore Standard (2denní), 500,- Kč za školení iScore Extraliga (2denní) je splatný převodem na účet č. 154935933/0600 nejpozději 2 dny před zahájením kurzu. NELZE platit hotově na místě.
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 8 platících účastníků.
Každý účastník musí mít sebou vlastní zařízení, na kterém již bude mít nainstalovaný systém iScore.

Úrovně školení:
Level 2 - Licence iScore Extraliga
Dvoudenní školení, kde bude probírán papírový zápis statistik velice detailně a také bude zaměřeno na speciální situace v softballu i baseballu. Bude zde kladen větší důraz na správné rozhodování jednotlivých situací. Stejně tak větší porce času bude věnována obsluze systému iScore a ukázky vložení statistik na web a vyplnění zprávy o utkání, za kterou je odpovědný oficiální zapisovatel. Nově testovaní prostřednictvím zkoušky na živém zápasu, který bude probíhat jiný den než samotné školení.
Toto školení určeno všem zájemcům, kteří budou zapisovat Extraligu baseballu či softballu.

Level 1 - Licence iScore Standard
Nově dvoudenní školení s cílem probrat základy zápisu, následná obsluha systému iScore, a dostatečný čas na procvičení zapisování, dále ukázka vložení statistik na web a vyplnění zprávy o utkání.

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací