RCC Polička 2022


Letošním místem RCC (Rookie Coach Clinic) se opět stalo malebné městečko POLIČKA vzdálené pouhých 15 km od Litomyšle. Tím zachováváme i pomyslný střed republiky s velmi dobrou (a spravedlivou) dosažitelností ze všech koutů naší země. Hostit nás bude velká sportovní hala (20 x 40m) a učebny místního gymnázia a přilehlý internát a jídelna kuchařského učiliště. Velkou výhodou tohoto místa jsou minimální přesuny mezi sportovní halou, posluchárnou a místem ubytování. Velikost haly nám umožňuje držet trenérské skupiny pohromadě a zajistit jim i základní občerstvení přímo na místě.

Cílem RCC je výchova, praktická příprava a zdokonalování nových začínajících i stávajících trenérů mládežnických kategorií.

RCC je připravována pro dvě skupiny trenérů mládežnických kategorií. První skupinou jsou bývalí i současní trenéři dětí a mládeže, kteří se chtějí zdokonalit v přípravě a metodickém vedení baseballového tréninku. Druhou skupinou jsou budoucí trenéři - začátečníci a rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vedení tréninkových jednotek u svých oddílů a být platnou pomocí pro zkušenější kolegy.

Výstupem kliniky je po splnění podmínek RCC (aktivní účast, test..) první  krok k udělení licence ROOKIE a FAMILY – tzv. 3. trenérské třídy účastníkům školení.

Program kliniky se bude skládat z teoretických přednášek, ale hlavně praktických cvičení a tréninků, které vám umožní posunout se ve vašich trenérských dovednostech. Skladba teoretických přednášek se bude řídit směrnicemi TMK ČBA pro získávání trenérských licencí a bude doplněna o vaše podněty z minulých ročníků RCC. Důraz budeme klást především na praktické vyzkoušení a metodické zvládnutí sportovních činností v tréninkové jednotce. Praktický výcvik bude rozdělen a připraven pro výše zmíněné dvě účastnické kategorie. Podrobný program a časový rozvrh uveřejníme na webových stránkách RCC kliniky (www.taborcernypotok.cz/rcc).  Zde si jej budete moci stáhnout ke své potřebě.

Lektoři RCC. Lektorský tým je pravidelně sestavován z trenérů, coachů a speakrů, kteří se již mnoho let zabývají problematikou vedení tréninku a výchovou mladých hráčů. Jejich kompletní seznam bude zveřejněn na webu RCC kliniky v první polovině listopadu 2021. Vedoucím lektorského týmu bude jako v předchozích ročnících Richard Kania.

Cena RCC bude  2.950,- Kč  (ubytování PA-NE, stravování PA-NE, pronájmy haly a učeben, lektoři, triko RCC). Děkujeme za finanční podporu ČBA.

Přihlášení a další informace o RCC naleznete od  13.10.2022 na webu: https://www.taborcernypotok.cz/rcc/. Neváhejte – kapacita kliniky je omezena na  120 uchazečů.

 Přihlášení na RCC bude možné do 3.11.2022.

Přihlášeným budou po tomto datu rozeslány poslední pokyny. Případné dotazy po 10.10. na 602 484 083

Roman Lipavský
hlavní organizátor

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací