Hodnocení projektu „Oddíloví rozhodčí“ v sezóně 2022

Karel Jaksch, 28.11. 2022 Aktuality

Projekt oddílových rozhodčích funguje v mládežnických turnajích od roku 2020. Jedná se o myšlenku Komise rozhodčích ČBA, která má za cíl podporovat oddíly v hledání a zapojení nových rozhodčích a z dlouhodobého hlediska pomoci s navýšením celkového počtu „mužů v modrém“ v soutěžích a turnajích ČBA. Nelze pochybovat, že většina oddílů je s tímto projektem již ztotožněna a požadavek na účast jejich rozhodčích v turnajích dlouhodobě zaznamenávají a ve spoustě případech i splňují.

V roce 2021 se konalo celkem 24 turnajů, kterých se zúčastnilo celkem 138 rozhodčích, z toho bylo 21 rozhodčích ČBA (tj. licence „Basic“ a vyšší), 33 oddílových rozhodčích se základní licencí „Rookie“ a 84 rozhodčích bez licence.
V roce 2022 se konalo celkem 26 turnajů, kterých se zúčastnilo celkem 153 rozhodčích, z toho bylo 21 rozhodčích ČBA (tj. licence „Basic“ a vyšší), 70 oddílových rozhodčích se základní licencí „Rookie“ a 62 rozhodčích bez licence.

Celkový počet zápasů v mládežnických turnajích za letošní rok byl 531, tedy o 5 zápasů méně než v roce 2021. V letošním roce se zapojilo o 15 více rozhodčích než v loňské sezóně, což je vesměs podobný počet, ale o 22 méně jich bylo bez licence, což lze přisuzovat konečně uspořádaným regionálním školením „Rookie“. Zároveň lze i na základě jednotlivých jmen poznat, že se často jedná o totožné osoby z loňského roku, které využily příležitosti a zúčastnily se školení rozhodčích, a tudíž obdržely základní licenci – oba tyto závěry jsou velmi pozitivního charakteru.

Obecně se bezpochyby jedná o optimistické čísla, nicméně je nutno vzít v potaz i číslo celkového počtu zápasů všech soutěží ČBA v roce 2020 (721), 2021 (939) a 2022 (1122). Když opomeneme rok 2020, který byl výrazně poznamenán pandemií, tak je i přesto patrné, že se celkový počet zápasů v sezóně každý rok zvyšuje, což v praxi znamená, že se zvyšují nároky na počet rozhodčích zapojených do celostátních soutěží (EXL U18, EXL U21, 1. Liga, ČBP, NoEXL, No1L). Toto je důvod a odpověď na mnohočetné dotazy v průběhu sezóny, proč vrcholné turnaje mládeže rozhodují méně zkušení rozhodčí, a nikoliv dlouholetí rozhodčí ČBA – protože zápasů je více a více a rozhodčích zatím ne.

Tato poznámka nemá vyznít negativně, naopak se jedná o vyzdvihnutí skvělé práce několika oddílů, které pravidelně nominují své rozhodčí na turnaje mládeže a pomáhají tuto porci zápasů rozložit a díky jejich zapojení zvládnout. V loňském roce se oddíly zapojily do nominace ve 152 případech, letos se tak stalo ve 201 případech (jedná se o počet nominací do turnajů, nikoliv o počet nominovaných rozhodčích), což je skvělé číslo a byť se některé kluby s tímto projektem doposud zcela neztotožnily, je zde vidět celkový nárůst a participace oddílů.

Asi bychom mohli přejít ke statistikám a počtům za jednotlivé oddíly, ale v tomto případě platí, že je nutné posuzovat zapojení do projektu individuálně a není to jen o číslech dodaných rozhodčích. Rozdíl je mezi konkrétními turnaji, tedy není jednoduché kompletně zajistit rozhodčí na dětský turnaj U9 jako pořadatel, stejně jako není jednoduché zajistit jednoho rozhodčího na turnaj U15, kam tým cestuje přes 200 km. Za zmínku však stojí fakt, že čím dál více oddílů je schopno svépomocí obsadit turnaje které pořádá nebo se konají v jejich dojezdové vzdálenosti, nehledě na věkovou kategorii. Ideální stav by pochopitelně byl takový, kdy každý tým přiveze na turnaj vždy vlastního rozhodčího, ale v současné situaci a obecném nedostatku se jedná o něco, co je potřeba zdůraznit a vzít v potaz, protože nárust oddílových rozhodčích je v tomto směru patrný.

Na druhou stranu je bohužel nutné podotknout rovněž to, že v několika oddílech je situace již několik let neměnná, což je v některých konkrétních případech vzhledem k velikosti, členské základně a počtu zúčastněných turnajů v daných klubech škoda, a reflektuje to spíše nezájem se na této problematice aktivněji podílet. Opět je ale třeba vzít v potaz i pozitivní stránku věci, tento nezájem se týká čím dál tím méně klubů a tam, kde se v loňských pohyboval počet zapojených rozhodčí kolem 0, se letos dostal např. až na 10 nominací. Ačkoliv se jedná spíše o nominace rozhodčích do nejmladších kategorií, tak se jedná o velmi příznivý vstup, neboť tyto statistiky znační první náznaky změny přístupu a věříme, že rok od roku bude zapojení stoupat i ve starších kategoriích tak, jak budou oddíloví rozhodčí růst.

Projekt oddílových rozhodčích byl představen a aplikován od roku 2020, postupem času se pochopitelně věci mění a je potřeba vnímat všechny zúčastněné strany a reagovat i na podněty samotných oddílů, protože bez vzájemného pochopení a spolupráce nelze projekt dále posouvat. Pro následující rok bude projednáváno několik změn a jedna ze zásadních je příspěvek na oddílové rozhodčí. Doposud příspěvek činil 350,- Kč/den na každého rozhodčího, kterého oddíl na turnaj dovezl, což se postupem času ukázalo jako nedostačující a některé kluby oprávněně argumentovaly tím, že jim při nominaci rozhodčího vznikají další spojené náklady a v podstatě se dostávají do nevýhody oproti klubům, které se v projektu nezapojí. Od sezóny 2023 bude snaha nastavit pro každého rozhodčího v turnaji stejné podmínky, a tedy všem zapojeným rozhodčím by mělo náležet k odměnám za utkání i CP, ubytování a stravné dle směrnic ČBA.

Je skvělé, že několik oddílových rozhodčích již prošlo progresem a ze statusu „oddílového“ se posunuli na úroveň rozhodčích ČBA, kdy se z mládežnických turnajů pozvolna přesunuli do celostátních soutěží, což je jedním z cílů samotného projektu. Vnímáme však pohled těchto klubů, které rozhodčí vychovají, a v budoucnu je pak nemohou využít jako své oddílové rozhodčí právě ze zmíněných důvodů, proto dojde i k jednání o motivačním systému pro kluby, který by jim měl jejich investici určitým způsobem vrátit.

Poslední výraznou změnou by měla být i dopředu jasnější termínová listina, kdy by týmy jednak předem věděly, v jakém místě se bude daný turnaj konat, a zároveň by se rovnou stanovil turnaj, který se jich týká v zajištění oddílového rozhodčího, kluby by tak počítaly s touto skutečností předem a měly by více času rozhodčího zajistit. Je pochopitelné, že v současné situaci se jednalo o nekomfortní řešení, jelikož na tuto povinnost byli často upozorněni až s blížícími se turnaji – byť je vše popsáno v manuálu „Přidělování turnajů ČBA, zásady a podmínky

Stejně jako v uplynulých letech, i letos pokračovala podpora oddílových rozhodčích a každý nový účastník v turnaji obdržel zelené rozhodcovské triko a čepici, přičemž zelená barva je zvolena záměrně a má za cíl na hřišti jasně odlišit začínající rozhodčí a počítá také s tím, že v tomto duchu budou k daným utkáním přistupovat i hráči, trenéři a fanoušci. S podporou v minimálně stejném rozsahu se počítá i v následujícím roce. V současných dnech vzniká také pracovní komise, která bude mít za cíl se s nedostatkem rozhodčích dále potýkat a přinášet nová možná řešení a způsoby získání dalších zástupců do řad sudích.

Z 26 oddílů v turnajích mládeže se jich do projektu v letošním roce zapojilo 23, někteří aktivněji, někteří méně. Chtěli bychom vyzdvihnout pár nejaktivnějších, se kterými byla spolupráce opravdu skvělá a kterými jsou Draci Brno, Hroši Brno, Klasik Frýdek-Místek, Miners Kladno, Olympia Blansko a Technika Brno. Část těchto oddílů figurovala v hodnocení i v minulém roce, což poukazuje na dobře propracovanou koncepci ze které vyplývá, že se jedná o dlouhodobou práci s rozhodčími v oddílu, a nikoliv pouze o jeden vydařený rok. S dotyčnými oddíly se spojíme a obdrží ze strany ČBA materiální podporu v podobě výbavy pro rozhodčí. Není to však jen o těchto pár zmíněných klubech, za spolupráci děkujeme všem, kteří se v letošním roce na projektu podíleli a nadále s námi na současné situaci pracují.

V roce 2023 je na programu konečně opět Klinika rozhodčích, ta se uskuteční 3.-5.3.2023 ve Sportovním centru Nymburk, podrobnější informace budou následovat v nejbližších dnech. Dále se budou konat tradiční regionální školení „Rookie“, se zveřejněním termínu počítáme do konce letošního roku po konzultaci s jednotlivými regiony. Mimo jiné bude také probíhat další ročník Virtuální školy rozhodčích a zimní tréninky (bullpeny), o všech aktivitách budeme informovat na stránkách ČBA.

Nedostatek rozhodčích je všeobecný a celosvětový problém, se kterým se potýká většina individuálních i kolektivních sportů. Je nutné si uvědomit, že bez vzájemné spolupráce a společného řešení může postupem času dojít k nešťastné situaci, kdy nebude reálné zajistit rozhodčí ani v takovém meřítku, jako to společně zvládáme v současné době. Velké díky patří rozhodčím, oddílovým rozhodčím, klubům, funkcionářům, trenérům, hráčům a zkrátka všem, kteří si tuto problematiku uvědomují, jakýmkoliv způsobem se snaží ji pomoci vyřešit a přistupují k ní zodpovědně, a to třeba i jen svým chováním na hřišti a projevením vzájemného respektu, ať se jedná o rozhodčího mládežnického věku, nebo ostříleného matadora v nejvyšších soutěžích. Věříme, že statistiky za rok 2023 budou alespoň tak pozitivní, jako v roce letošním.

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací