Podpora týmů z rozpočtu KMR pro rok 2023

kmr čba, 18.05. 2023 Aktuality

Na jarním jednání Parlamentu ČBA byl kompletně schválen rozpočet ČBA na rok 2023 v plné výši včetně všech položek určených pro financování v oblasti rozvoje mládežnického baseballu.

Veškeré dotace je tedy možné začít čerpat od zveřejnění článku do konce září roku 2023. Jednotlivé žádosti na formuláři zasílejte Richardu Jarošíkovi na email richard.jarosik@baseball.cz v kopii na ondrej.konvalinka@baseball.cz.

Povinnou součástí vyplacení dotace je účast na schůzce sportovních ředitelů v Nymburku. Kdo se hrazené akce nezúčastní (ČBA hradí ekonomické jízdné, ubytování a stravu), bude mu ponížena jeho odměna o 10 tis. V případě účasti bude doplatek vyplacen v prosinci 2023.

Žádosti zaslané po 30.09. nebudou již uznány a tedy proplaceny!

Dotace bude vyplácena ve dvou částech, kdy z celkové ceny bude odečteno 10 tis Kč (účast Nymburk – proplatí se po účasti v Nymburku při akci Czech talent 1.12. - 3.12.2023), celková částka bude vypočtena na základě vyplněného formuláře (viz výše).

Rok 2023 je specifický převážně v tom, že díky fantastickému úspěchu na WBC v Tokiu a chystanému ME v Česku (24.9.-1.10.) máme jedinečnou příležitost být opravdu vidět mezi širokou veřejností. Proto chceme i ve velkém měřítku využit projekt Česko hraje baseball spojený s dalším projektem – Baseball do škol. Naším cílem je dosáhnout magické hranice 10 tis registrovaných hráčů a trenéru a rozšířit tak počty v oblasti hráčů tak trenérů včetně vzniku sportovních klubu i z řad škol!

V roce 2023 je možnost žádat o následné dotace:
Podpora mládežnických týmů - Sportovních ředitelů
Základní příspěvek je 10.000,- Kč na podporu trenéra či sportovního ředitele (bez extraligových klubů) v případě účasti alespoň jednoho týmu klubu ve stěžejní soutěži (U8, U10, U11, U13) a za podmínky uvedení kontaktu na sportovního ředitele klubu. Sportovní ředitel klubu je nutnou podmínkou pro uznání poskytnutí dotace a základním kamenem v komunikaci mezi KMR a oddílem.

Další příspěvky:
Odměna 5.000 Kč za jednu další stěžejní kategorii (U8, U10, U11 a U13).
Odměna 2.000 Kč za ostatní týmy v soutěžích U7, U9, U12 (možnost více týmů v jedné kategorii).

Maximální celková odměna pro sportovního ředitele je 30.000 Kč, minimální 10.000 Kč při jedné stěžejní kategorii a splnění daných podmínek. Podrobné financování bude probíhat po schválení předsedou KMR. Jednou ze základních podmínek podpory je spolupráce s hlavním trenérem ČBA s návazností na reprezentační trenéry kategorie U12 a U15. Pro sportovního ředitele (klub) jde o dodržování doporučených náborových a tréninkových postupů NBP, vyplnění rozvojového dotazníku a jeho odeslání nejpozději do konce září  roku 2023 na sekretariát ČBA. Sportovní ředitel se musí zúčastnit školení na akci Czech Talent (náklady hradí KMR) a nejméně 2 trenéři klubu akce Rookie Coaches Clinic (náklady hradí klub).

Podpora sportovních ředitelů se vztahuje na všechny kluby kromě extraligovýchExtraligové kluby jsou financovány z programu NBP - Národní baseballový program.

Podpora školních kroužků
Finanční podpora trenéra kroužku ve výši 4.000,- Kč (max. 3 kroužky/klub). Podmínkou je pravidelnost tréninků (alespoň 1x týdně), účast na jakémkoli turnaji (meziškolní, mezitřídní, přátelské utkání, …) a 1x ročně článek s fotografiemi o činnosti kroužku, který bude odeslán na sekretariát ČBA (richard.jarosik@baseball.cz).

Podpora soutěže v hodu do dálky pro 1. a 2. třídy ZŠ s celorepublikovým vyhodnocením
Finanční příspěvek 1.500,- Kč na školu (max. 4 školy/klub). Maximální počet podpořených škol v roce 2023 bude 25. Dotace bude vyplácena až po uskutečnění soutěže a zaslání výsledků, s článkem a fotografiemi na sekretariát ČBA (richard.jarosik@baseball.cz).

Podpora nových týmů kategorie U7
Materiálová dotace v podobě 5 rukavic, 1. mety a stativu pro nově vzniklé týmy kategorie U7, které hrají jakoukoliv soutěž v kategorii U7/U8. 

Podpora nových mládežnických hřišť či rekonstrukce stávajících 
Finanční příspěvek na rekonstrukci ve výši 20 000 - 30.000,- Kč na hřiště, které je určeno pro kategorii do 11 let. 
Finanční příspěvek na zcela nové hřiště 100 – 200 tis Kč.

Podpora programu Baseball do škol
Materiálová dotace pro školní kroužky v podobě t-ballové sady (pálka, stativ, 1x meta, 2x míček, komiks, kartičky).
- materiál: decatlon pálka a 5 míčů, stativ a oranžová meta, baseballové kartičky pro první 3 družstva v turnaji
- finanční dotace: 500 Kč za ukázkovou hodinu ve třídě (1. a 2. třídy); 2000 Kč za třídu, která se zúčastní klubového turnaje.

Podmínky udělení dotace:

  • fotodokumentace z návštěvy hodiny (stačí jedna fotka z mobilu)
  • uspořádání turnaje na svém hřišti (po domluvě lze udělat na školním hřišti) a Bagosport hodu do dálky
  • fotodokumentace z turnaje
  • odevzdání soupisek zúčastněných týmů 

Rozvojová sada BB5
Podpora na materiálovou dotaci BB5 určenou pro 2. stupeň základních škol obsahuje 2 mety včetně 2 míčků.

Vedle těchto podpor je samozřejmě možnost žádat o zapůjčení roadshow zde, které jsou umístěny v jednotlivých regionech. V každém regionu je dále k zapůjčení jednokotoučový stroj určený na summer campy, zimní a letní turnaje, klubová soustředění atd..

Program  Envoy  trenéři
Základní myšlenkou  projektu je, že akreditovaní trenéři budou předávat své zkušenosti novým trenérům přímo v domácích klubech s využitím klubových hráčů včetně jejich trenérů. Noví zájemci tak budou mít možnost vyzkoušet si trénování přímo v praxi pod dohledem lektorů. ČBA zajistí dostatečný počet kvalifikovaných lektorů s asistenty, včetně uhrazení cestovních náhrad v rámci programu rozvoje.

Povinnosti klubu pro zajištění tréninků s Envoy trenéry:
- zajištění vnitřních prostor  (hala, tělocvična) nebo venkovních prostor (hřiště)
- materiálové vybavení (míče, pálky, mety, screeny, příp. další vybavení podle potřeb asistentů, ...)
- hráči příslušné mládežnické kategorie
- ubytování pro lektory (v případě, že se jedná o vícedenní akci) a stravu (oběd, popř. večeře)

Hlavním garantem celého projektu je Ondřej Konvalinka ve spolupráci s hlavními lektory Arnoštem Nesňalem, Richardem Kaniou. Asistenty jsou Martin Macháček, Petr Baroch, Tomáš Duffek, Pavel Kociňák.

Přihlášky do Envoy program zasílejte prosím e-mailem na Ondřeje Konvalinku (ondrej.konvalinka@baseball.cz) a Petra Barocha (petr.baroch@baseball.cz).

Podpora navazovacího programu Svět baseballistů U10 – U12
Projekt působí jako podpora NBP, který zastřešuje rozvoj baseballistů od 11 let výše „Měl by to být základ pro hráče, kteří budou v příštích letech aspirovat na účast v NBP,“ tzn.. „jde hlavně o rozvojovou aktivitu pro menší kluby, které nemají dostatečný počet nadhazovačů, a nemohou se tak zúčastnit velkých turnajů (web, FB).
Přihlášky do programu zasílejte na:  Tomáš Ondra (tomasondra57@gmail.com), Petr Baroch (petr.baroch@baseball.cz),

Regionální manažer
I v tomu v letošním roce podporujeme regionálního manažera na koordinaci rozvoje v klubech a zakládání nových klubů. Projekt letos poběží v severozápadní oblasti (Tomáš Duffek), na jižní Moravě (Jan Svoboda)  a nově ve východních Čechách (Pavel Kociňák).

Náborové klubové akce
Novinkou v letošním roce 2023 je pomoc při samotných náborech a propagaci klubu nebo při pořádání společných kulturních akcí.

V případě zájmu kontaktujte na email richard.jarosik@baseball.cz 

Seminář pro trenéry s praktickým tréninkem
Dalším novým bodem v oblasti rozvoje je seminář pro trenéry s jejich  praktickým vyzkoušením drillů přímo na tréninku. Tato myšlenka se „zrodila“ na loňském setkání sportovních v Nymburku. V případě zájmu kontaktujte Ondřej Konvalinka - ondrej.konvalinka@baseball.cz

Příspěvek na zimní mládežnické indoor turnaje
Vzhledem  k vysokým částkám energií a tím promítnutí do výši pronájmů vnitřních prostor je možno zažádat o příspěvek na pořádání turnajů převážně v zimním obdobi. Žádosti zasílejte prosím na ondrej.konvalinka@baseball.cz

V případě dotazů zasílejte prosím na kmr@baseball.cz nebo telefonicky na +420 776 794 474

Za KMR ČBA
předseda Ondřej Konvalinka

 

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací