Přihláška na školení zapisovatelů
 

Odesláním této přihlášky dávám výslovný souhlas České softballové asociaci se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění. Souhlas se vztahuje na evidenci, zpracování osobních údajů a výslovně se vztahuje na rodné číslo. Evidenci osobních údajů je možné ukončit pouze písemnou formou.
: