Klinika rozhodčích 2024 - zhodnocení

kr čba, 13.02. 2024 Aktuality

Čeští rozhodčí za sebou mají Kliniku rozhodčích s uznávaným lektorem a triple-A rozhodčím Maconem Hammondem, z řad Komise rozhodčích ČBA pak program Kliniky vedl Marek Vičar.

V minulých letech se Klinika rozhodčích konala standardně jednou za dva roky a ve většině případů program zahrnoval páteční odpoledne až neděli. Nároky a požadavky na rozhodčí v posledních letech však stoupají a díky jménu a působení českých rozhodčích ve světě tak přibývají i možnosti vzdělávání a rozvoje. V dnešní době je již standardem sebevzdělávání českých rozhodčích v podobě virtuální školy během zimních měsíců, nebo pravidelné návštěvy nadhazovacích tréninků jednotlivých týmů během celé sezóny, rozhodčí si uvědomují stoupající tlak a zodpovědnost a bez aktivního přístupu je velmi těžké vyrovnat se stoupající kvalitou a úrovní českého baseballu. Klinika rozhodčích se tak již pravidelně koná každým rokem, začíná ve čtvrtek, končí v neděli a Komise rozhodčích se snaží zajistit vždy nové, kvalitní lektory a samotný program průběžně obměňovat, neboť člověk se má pořád co nového učit a v baseballe to platí dvojnásob.

Macon Hammond je špičkový rozhodčí systému MLB, považován je za jednoho z největších prospektů v profesionálních soutěžích a sám působí jako instruktor školy rozhodčích MLB. Organizace WBSC Europe pořádá v následujícím týdnu školení evropských rozhodčích ve Francii, kam Macon míří ze Severní Karolíny jako jeden z hlavních lektorů a díky vazbám na naše rozhodčí se podařilo domluvit jeho dřívější cestu do Evropy se zastávku v Praze, kde proškolil celkem 25 posluchačů. Nutno podotknout, že s některými zúčastněnými se Macon potká znovu právě na zmíněné Klinice jen o několik dní později, což potvrzuje velký zájem a investici (časovou i finanční) našich českých rozhodčích do sebevzdělávání.

Čtvrteční program začínal hned po poledni teoretickým i praktickým blokem k práci rozhodčího na domácí metě. Tento blok je standardně zařazován i na školení začínajících regionálních rozhodčích (Rookie) a je tak vidět, že je v tomto směru neustále na čem pracovat. Ke každému rozhodčímu přistupovali lektoři individuálně a každý dostal potřebný feedback ke zlepšení, rozhodčím tak byly zdůrazněny jak jejich silné stránky, tak i mechaniky na kterých je třeba zapracovat.

V pátek se program věnoval především mechanice dvou rozhodčích, která je v našich soutěžích nejpoužívanější a KR ČBA tak tento blok zařazuje na Kliniky rozhodčích pravidelně, Macon k němu měl opět nový přístup a poznatky a v rámci tohoto tématu došlo i na modelové situace s praktickým nácvikem. Během odpoledne si rozhodčí vyslechli také přednášku na téma fyzické a sportovní přípravy v podání Michala Kolůcha a došlo, mimo jiné, i na souhrnný test z pravidel. Páteční program byl zakončen okénkem Komise rozhodčích, kde Marek Vičar a předseda komise Vladimír Richter prezentovali aktuální informace z komise a legislativy. Došlo také k vyhlášení ankety a předání ceny „Rozhodcovský objev roku 2023“, kterým Komise rozhodčích a předchozí držitelé ocenili rozhodčího Jakuba Martinčáka, kterému ještě jednou gratulujeme k tomuto ocenění za jeho tvrdou práci v loňské sezóně.

Téměř celá sobota pak byl věnována teorii v podobě změn v pravidlech od letošní sezóny (souhrn zde) a jejich správné a přesné aplikaci v rámci utkání. Přednášky na téma pravidel patří pro posluchače k těm nejnáročnějším, Macon ale zvolil poutavou formu výkladu a praktických ukázek a věříme, že v rozhodčích zanechala potřebné vědomosti a připravila je do letošní sezóny. Na konci dne pak došlo k vyhodnocení pátečních testů a rozhodčí tak získali sami pro sebe potřebný feedback a informaci na čem zapracovat.

Nedělní ráno patřilo ještě posledním teoretickým blokům, nejprve Marek Vičar obeznámil rozhodčí se správným postupem v rámci administrativy (ZoU, Zpráva rozhodčího apod.), následně se již celá neděle věnovala „Game managementu“ a obsahovala jak teorii s videoukázkami, tak praktické modelové situace. Bylo zajímavé poslouchat zkušenosti rozhodčího z MLB a nepochybujeme, že právě tento blok zanechal v našich rozhodčích velmi cenné zkušenosti a zocelil jejich mentální přípravu do dalších zápasů. Jak bylo zmíněno, nátlak na rozhodčí se v posledních letech neustále zvyšuje, a právě game management je jedním z hlavních aspektů, jak tyto vysoké nároky a vypjaté momenty v utkání dobře zvládnout. Klinika byla zakončena v neděli odpoledne, kde Macon zdůraznil své uznání a poděkování účastníkům za cenné zkušenosti i pro něho samotného, jelikož se z nejlepší světové organizace podíval mezi české rozhodčí, kteří svůj volný čas, energii a úsilí věnují sportu který mají rádi, jen protože jej mají rádi.

Velké poděkování ze strany ČBA pak patří Markovi Vičarovi, který připravil program celé Kliniky a s Maconem vedl jednotlivé přednášky a praktické bloky, úroveň obou přednášejících byla na špičkové úrovni a jsme rádi, že čeští rozhodčí měli možnost tuto Kliniku absolvovat. Děkujeme také Ríšovi Kaniovi, který na Klinice působil jako překladatel, oddílu Tempo Praha s restaurací Tempo Clubhouse pak za poskytnuté zázemí. V neposlední řadě děkujeme všem posluchačům za jejich účast a těšíme se na společnou sezónu 2024.

Účastníci

Aleš Rak
Branislav Hantak
Cesar Javier Quintana Hidalgo
Filip Havlík
Jakub Hospodský
Jakub Martinčák
Jan Maňas
Jiří Novota
Lukáš Smejkal
Martin Hadzima
Martin Rumler
Martin Živný
Matěj Dědek
Matouš Zbožínek
Michal Chodák
Mikuláš Draxler
Norbert Kacprzak
Pavel Podhájecký
Petr Janda
Roman Drápal
Roman Matulík
Sebastian Šlenc
Tadeáš Rypar
Václav Mach
Vladimír Richter

Lektoři

Marek Vičar
Macon Hammond
Richard Kania - překladatel

Organizace
Karel Jaksch

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací