Přestupy a hostování 2019

čba, 21.11. 2018 Aktuality

1.11.2018 začal přestupní termín pro rok 2019. Od 1.1.2017 platí nový Přestupní řád, který si můžete prostudovat zde

Přestupní termín trvá do konce února tedy 28.2.2019, termín hostování vyprší 31.5.2019

Tento článek bychom rádi, jako každoročně, věnovali hnutí jako manuáln a správné podávání Žádosti o přestup nebo hostování.

Žádost o přestup je potřeba vyplnit na editovatelný formulář „Žádost o přestup nebo hostování (dále jen PL)", který je ke stažení zde. Vzhledem k úpravě řádů byl formulář lehce předělán a zjednodušen. Žádosti budou akceptovány pouze na tomto formuláři.
Nahoře PL v části nazvané „Zúčastněné strany" jsou uvedeny kontakty na hráče, mateřský oddíl, nový oddíl a datum podání.
V prostřední části pak naleznete „Charakter žádosti", kde se uvádí, jestli se jedná o přestup nebo hostování. Dále v části „Výchovné" je potřeba uvést jestli je výchovné stanoveno dohodou, a uvést částku (i nulovou!), nebo výpočtem. Jestli si nebudete vědět rady s metodikou výpočtu, která je uvedena v Přestupním řádu, tak neváhejte kontaktovat sekretariát nebo Přestupní komisi lpk@baseball.cz.
Ve spodní části PL je pak prostor pro „Vyjádření zúčastněných stran".
- Na prvním místě se vyjadřuje hráč, a to v tom smyslu, jestli s přestupem souhlasí/nesouhlasí. Pak je zde potřeba umísit datum a podpis hráče.
- Dále se vyjadřuje mateřský oddíl. Opět, zda s přestupem souhlasí/ nesouhlasí. Případně, jestli je s hráčem uzavřen „Smluvní závazek hráče k oddílu" (viz Přestupní řád) a ke kterému datu. I zde je potřeba, aby oddíl lístek doplnil o datum, podepsal a předal hráči.
- Poté je prostor pro vyjádření nového oddílu, rovněž i zde je nutné přiložit datum a podpis.

Nyní je potřeba zaslat PL elektronicky na sekretariát ČBA (baseball@baseball.cz).
VZOR SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉHO PŘESTUPNÍHO LÍSTKU (ZDE).

Několik rad pro podávání žádostí o hostování:
Nový přestupní řád tuto proceduru značně zjednodušil. Hostování může být řádné nebo vynucené (§ 4.5). Vynucené se týká hráčů, jejichž mateřský oddíl nemá žádné družstvo v jeho věkové kategorii.
Žádost je potřeba vyplnit na stejný formulář jako žádost o přestup. Pouze je nutné dovyplnit i věkovou kategorii, období, po které žádáte o hostování a soutěž, pro jakou je hostování určeno. Nezapomeňte prosím, že hráč, který podává žádost o hostování MUSÍ být pro rok 2019 registrován v mateřském oddíle.

Ostatní náležitosti jsou stejné jako u PŘESTUPU.
VZOR SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉHO HOSTOVACÍHO LÍSTKU (ZDE).

I v tomto případě platí, že neznalost neomlouvá. Špatně vyplněné či neúplné PL budou žadatelům vraceny.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů apod. neváhejte kontaktovat sekretariát nebo Přestupní komisi ČBA (lpk@baseball.cz), rádi Vám poradíme!

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací