Podpora týmů z rozpočtu KMR pro rok 2020


Výkonný výbor ČBA na svém zasedání schválil v rozpočtu na rok 2020 v oblasti rozvoje mládežnického baseballu následující položky:

  1. Rozvojové projekty pro stávající kluby – celková výše 500 000 Kč
  2. Rozvojové projekty pro vznik nových oddílů včetně marketingové propagace – celková výše 550 000 Kč

Tyto částky byly následně schváleny a potvrzeny Parlamentem ČBA a je tedy možné začít s jejich čerpáním v roce 2020. Jednotlivé žádosti na formuláři zasílejte na sekretariát Evženii Votinské na email votinska@baseball.cz .

V roce 2020 budeme pokračovat v rozvoji trenérů a navýšení počtu týmů.
Hlavní cíle:
Navýšení počtu týmů v mládežnických soutěžích minimálně o 7%.
Navýšení počtu trenérů a sportovních ředitelů klubů

Žádat můžete o tyto dotace:
Podpora mládežnických týmů - Sportovních ředitelů
Základní příspěvek je 10 000,- Kč na podporu trenéra či sportovního ředitele v případě alespoň jednoho týmu klubu ve stěžejní soutěži (U8, U10, U11, U13) a za podmínky uvedení kontaktu na sportovního ředitele klubu. Sportovní ředitel bude základní a nutnou podmínkou pro KMR v její komunikaci s oddíly pro uznání příspěvku.

Odměna 5000,- Kč za jednu další stěžejní kategorii (U8, U10, U11 a U13)

Odměna 2000,- Kč za ostatní týmy v soutěžích U7, U9, U12 (možnost více týmů v jedné kategorii)

Maximální celková odměna pro sportovního ředitele je 30000,- Kč, minimální 10000,- Kč při jedné stěžejní kategorii a splnění podmínek. Podrobné financování bude probíhat  po schválení předsedy KMR. Podmínkou podpory je spolupráce s hlavním trenérem ČBA, dodržování doporučených náborových a tréninkových postupů, vyplnění rozvojového dotazníku a jeho  odeslání do konce září daného roku na sekretariát ČBA, účast sportovního ředitele na školení během Czech talent (náklady KMR) a nejméně 3 trenérů klubu na Rockie Coaches Clinic (náklady klub). Podpora sportovních ředitelů se nevztahuje na extraligové oddíly.

Podpora školních kroužků
Finanční podpora trenéra kroužku ve výši 3000,- Kč (max. 3 kroužky/klub). Podmínkou je pravidelnost tréninků (alespoň 1x týdně), účast na jakémkoli turnaji (meziškolní, mezitřídní, přátelské utkání…) a 2x ročně článek s fotografiemi o činnosti kroužku odeslaný na sekretariát ČBA.

Podpora soutěže v hodu do dálky pro 1. a 2. třídy ZŠ s celorepublikovým vyhodnocením
Finanční příspěvek 1000,- Kč na školu (max. 5 škol/klub). Maximální počet podpořených škol v roce 2020 bude 30. Dotace bude vyplácena až po uskutečnění soutěže a zaslání výsledků, s článkem a fotografiemi na sekretariát ČBA.

Podpora nových týmů kategorie U7
Materiálová dotace v podobě 5 rukavic a stativu pro nově vzniklé týmy, které hrají jakoukoli soutěž v kategorii U7.

Podpora nových mládežnických hřišť
Finanční příspěvek 20000,- Kč na hřiště, kde hrají týmy do 10 let. Maximální možný počet podpořených hřišť v roce 2020 je pět.

Podpora t-ballu do škol 
Materiálová dotace pro školní kroužky v podobě t-ballové sady (pálka, stativ, 2x meta, 2x míček, komiks, kartičky atd.)

Vedle těchto podpor je samozřejmě možnost žádat o zapůjčení roadshow, které jsou umístěny v jednotlivých regionech. Více informací o tom, jak všechny položky roadshow rezervovat, najdete zde.

Případné dotazy posílejte na kmr@baseball.cz
Za KMR ČBA předseda Ondřej Konvalinka

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací