Podpora týmů z rozpočtu KMR pro rok 2022

kmr čba, 14.04. 2022 Aktuality

Na pravidelném jednání Parlamentu ČBA, který se po delší době díky předchozím covidovým opatřením konal v březnu před zahájením sezóny, byl schválen rozpočet ČBA na rok 2022 v plné výši včetně položky určené pro financování oblasti rozvoje mládežnického baseballu pro níže uvedené body: 

Rozvojové projekty pro stávající kluby – celková výše 550.000 Kč
Rozvojové projekty pro vznik nových oddílů včetně marketingové propagace – celková výše 650.000 Kč.

Veškeré dotace je tedy možné začít čerpat od zveřejnění článku do konce října roku 2022. Jednotlivé žádosti na formuláři zasílejte na sekretariát Evženii Votinské na email votinska@baseball.cz.

V roce 2022 chceme nadále pokračovat v rozvoji trenérů a navýšení počtu týmů.
Hlavní cíle:
Navýšení počtu hráčů v mládežnických soutěžích minimálně o 3%
Rozšíření trenérského zázemí a sportovních ředitelů klubů.

V roce 2022 je možnost žádat o níže uvedené dotace:

Podpora mládežnických týmů - Sportovních ředitelů
Základní příspěvek je 10.000,- Kč na podporu trenéra či sportovního ředitele v případě účasti alespoň jednoho týmu klubu ve stěžejní soutěži (U8, U10, U11, U13) a za podmínky uvedení kontaktu na sportovního ředitele klubu. Sportovní ředitel klubu je nutnou podmínkou pro uznání poskytnutí dotace a základním kamenem v komunikaci mezi KMR a oddílem.
Další příspěvky:
Odměna 5.000 Kč za jednu další stěžejní kategorii (U8, U10, U11 a U13).
Odměna 2.000 Kč za ostatní týmy v soutěžích U7, U9, U12 (možnost více týmů v jedné kategorii).
Maximální celková odměna pro sportovního ředitele je 30.000 Kč, minimální 10.000 Kč při jedné stěžejní kategorii a splnění daných podmínek. Podrobné financování bude probíhat po schválení předsedy KMR. Jednou ze základních podmínek podpory je spolupráce s hlavním trenérem ČBA. Pro sportovního ředitele (klub) jde o dodržování doporučených náborových a tréninkových postupů NBP, vyplnění rozvojového dotazníku a jeho odeslání do konce října daného roku na sekretariát ČBA. Sportovní ředitel se musí zúčastnit školení na akci Czech Talent (náklady hradí KMR) a nejméně 2 trenéři klubu akce Rockie Coaches Clinic (náklady hradí klub).
Podpora sportovních ředitelů se vztahuje na všechny kluby kromě extraligových! Extraligové kluby jsou financovány z programu NBP - Národní baseballový program.

Podpora školních kroužků                               
Finanční podpora trenéra kroužku ve výši 4.000,- Kč (max. 3 kroužky/klub). Podmínkou je pravidelnost tréninků (alespoň 1x týdně), účast na jakémkoli turnaji (meziškolní, mezitřídní, přátelské utkání, …) a 2x ročně článek s fotografiemi o činnosti kroužku, který bude odeslán na sekretariát ČBA.

Podpora soutěže v hodu do dálky pro 1. a 2. třídy ZŠ s celorepublikovým vyhodnocením
Finanční příspěvek 1.500,- Kč na školu (max. 4 školy/klub). Maximální počet podpořených škol v roce 2022 bude 25. Dotace bude vyplácena až po uskutečnění soutěže a zaslání výsledků, s článkem a fotografiemi na sekretariát ČBA.

Podpora nových týmů kategorie U7
Materiálová dotace v podobě 5 rukavic a stativu pro nově vzniklé týmy kategorie U7, které hrají jakoukoliv soutěž v kategorii U7/U8. 

Podpora nových mládežnických hřišť
Finanční příspěvek 30.000,- Kč na hřiště, kde hrají týmy do 11 let. Maximální možný počet podpořených hřišť v roce 2022 je pět.

Podpora t-ballu do škol
Materiálová dotace pro školní kroužky v podobě t-ballové sady (pálka, stativ, 2x meta, 2x míček, komiks, kartičky).

Rozvojová sada BB5
Podpora na materiálovou dotaci BB5 určenou pro 2. stupeň základnich škol obsahuje 2 mety a 2 míčky.

Vedle těchto podpor je samozřejmě možnost žádat o zapůjčení roadshow zde, které jsou umístěny v jednotlivých regionech. 
V každém regionu je k zapůjčení jednokotoučový stroj určený na summer campy, zimní a letní turnaje, atd..

Program Envoy trenéři
Smyslem projektu je, že akreditovaní trenéři budou předávat své zkušenosti novým trenérům přímo v klubech s využitím klubových hráčů včetně jejich trenérů. Noví zájemci tak budou mít možnost vyzkoušet si trénování přímo v praxi pod dohledem lektorů. ČBA zajistí dostatečný počet kvalifikovaných lektorů s asistenty, včetně uhrazení cestovních náhrad v rámci KMR.
Povinnosti klubu pro zajištění tréninků s Envoy trenéry:
- zajištění vnitřních (hala, tělocvična) nebo venkovních prostor (hřiště)
- materiálové vybavení (míče, pálky, mety, screeny, příp. další podle potřeb lektorů, ...)
- hráči mládežnické kategorie
- ubytování pro lektory (v případě, že se jedná o vícedenní akci) a stravu (oběd, popř. večeře)
Hlavním garantem celého projektu je Zdeněk Josefus ve spolupráci s hlavními lektory Arnoštem Nesňalem a Richardem Kaniou. Asistenty jsou Jan Drábek, Martin Macháček, Ondřej Konvalinka, Marian Krásny a Petr Baroch
Přihlášky do Envoy program zasílejte prosím e-mailem Zdeňku Josefusovi na jaronin23@seznam.cz  a v kopii na Ondřeje Konvalinku (ondrej.konvalinka@baseball.cz) a Petra Barocha (petr.baroch@baseball.cz).

Startovací balíček pro nově vznikající kluby
Produkt je hlavně určen pro hráče a jejich trenéry, kteří chtějí založit zcela nové sdružení bez jakékoliv vazby na jiný stávající klub. 
Sada bude obsahovat:
- 3x krabice míčů (36 ks) - U7, U9 nebo U10 kategorie
- 10x rukavice
- 1x sada met
- 1x stativ
- 3x pálka
- 1x komplet zadácké vybavení
- 5x pálkařská helma
- 2x taška na přepravu materiálu

Jednotlivé žádosti o materiální podporu zasílejte prosím na Ondřeje Konvalinku (ondrej.konvalinka@baseball.cz).

Podmínkou pro ponechání sady je, že nový klub musí do 6 měsíců od data převzetí zaregistrovat do systému ČBA své hráče (aspoň 10) a do 18 měsíců se zúčastnit jakékoliv soutěže pořádané ČBA. Při nedodržení výše uvedených podmínek se celá sada kromě míčů vrací na ČBA.

Podpora navazovacího programu Svět baseballistů U10 – U12
Nadhazovačský projekt začal svoje působení v zimě v době covidu a musel se přizpůsobit daným podmínkám… I přes poměrně přísná covidová omezení se podařilo klukům (Tomáš Ondra a Jan Tomek) projekt kvalitně realizovat formou on-line a následně přesuneme do off-season.
Vzhledem k úspěchu celého projektu Světa baseballistů bude na podzim tohoto roku spuštěn obdobný program pro nadhazovače ve věku odpovídajícím U10 až U12. Více informací bude zveřejněno během letních prázdnin.

Regionální manažer
I nadále v letošním roce podporujeme regionálního manažera na koordinaci rozvoje v klubech a zakládání nových klubů. Pilotní projekt se spustil v severozápadní oblasti pod vedením Tomáše Duffka a letos se k němu přidá i jižní Morava. 

V případě dotazů zasílejte prosím na kmr@baseball.cz
Za KMR ČBA předseda Ondřej Konvalinka

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací