Podpora klubů z rozpočtu rozvoje 2024


Parlament České baseballové asociace schválil rozpočet pro rok 2024 včetně všech financí na rozvojové projekty pro letošní rok. Všechny projekty jsou prioritně určené pro rozvojové, tedy neextraligové kluby. Pakliže z rozvojových klubů nebude o projekty dostatečný zájem, šanci dostanou i kluby v Extralize v druhém kole výzvy komise mládeže a rozvoje. I v letošním roce se bude jednat o: podporu sportovních ředitelů, podpora školních kroužků, program envoy coach, podpora regionálních manažerů, náborové klubové akce, seminář pro trenéry s praktickým tréninkem, Czech youth prospect a samozřejmě nebude chybět ani projekt, který má za sebou vele úspěšný první ročník, a to je Baseball do škol. Novinkou pro letošní ročník bude online školení trenérů. V letošním ročníku se úkoly s kompletním obstaráním a administrativou projektu přesouvají pod garanta projektu Česko hraje baseball Richarda Jarošíka, veškeré dotazy, přihlášky a registrace tedy směřujte přímo na email richard.jarosik@baseball.cz. Richard Vám bude taktéž k dispozici v případě nejasností, či potřeby poradit s přihlášením do jednotlivých projektů.

Popisy projektů:

Podpora sportovních ředitelů
Financování sportovních ředitelů zůstává nezměněné stejně jako povinnosti spojené s vyplacení dotace. Jednou z nich bude i letos komplexní školení, které se opět uskuteční v prostorách sportovního centra Nymburk od 6.12 do 7.12.2024. Akce bude opět plně hrazená z rozpočtu KMR. Maximální možný příspěvek zůstává na 30 000,-.

Základní příspěvek je 10.000,- Kč na podporu sportovního ředitele (bez extraligových klubů) v případě účasti alespoň jednoho týmu klubu ve stěžejní soutěži (U8, U10, U11, U13) a za podmínky uvedení kontaktu na sportovního ředitele klubu. Sportovní ředitel klubu je nutnou podmínkou pro uznání poskytnutí dotace a základním kamenem v komunikaci mezi KMR a oddílem.

Další příspěvky:
Odměna 3.000 Kč za další kategorii, která se účastní soutěží ČBA.

Žádosti na podporu sportovních ředitelů lze možné podávat do 31.8.2024. Termín je letos posunut pro předejetí pozdním termínům k vyplácení DPP.

 

Podpora školních kroužků
Součást žádosti o podporu sportovních ředitelů zůstává i žádost na podporu trenéra školních kroužků. Sportovní ředitelé, kteří doloží adresou školy, fotkami a článkem, který bude umístěn na web Česko hraje baseball mohou žádat o příspěvek 4000,- na trenéra baseballového kroužku po doložení výše zmíněných položek. Článek bude následně umístěn na web www.ceskohrajebaseball.cz.

 

Program envoy coach
Základní myšlenkou projektu je, že akreditovaní trenéři budou předávat své zkušenosti novým trenérům přímo v domácích klubech s využitím klubových hráčů včetně jejich trenérů. Noví zájemci tak budou mít možnost vyzkoušet si trénování přímo v praxi pod dohledem lektorů. ČBA zajistí dostatečný počet kvalifikovaných lektorů s asistenty, včetně uhrazení cestovních náhrad v rámci programu rozvoje.

Povinnosti klubu pro zajištění tréninků s Envoy trenéry:
- zajištění vnitřních prostor (hala, tělocvična) nebo venkovních prostor (hřiště)
- materiálové vybavení (míče, pálky, mety, screeny, příp. další vybavení podle potřeb asistentů, ...)
- hráče příslušné mládežnické kategorie
- ubytování pro lektory (v případě, že se jedná o vícedenní akci) a stravu (oběd, popř. večeře)

V prvním kole této výzvy může každý klub žádat o envoy trenéra až na 2 celé dny. První kolo bude ukončeno 7.5.2024. V případě nevyčerpání kapacity bude možnost pro přihlášené kluby o dodatečné zažádání envoy trenéra na vícero dnů, případně i o více trenérů v daném časovém úseku. Případné druhé kolo výzvy bude ukončeno 31.5.2024. O envoy trenéra lze zažádat emailovou formou na richard.jarosik@baseball.cz v kopii s ondrej.konvalinka@baseball.cz . Do emailu prosíme uveďte místo konání a datum, na který trenéra žádáte. 

Hlavním garantem celého projektu je Ondřej Konvalinka ve spolupráci s hlavními lektory Arnoštem Nesňalem, Richardem Kaniou a Richardem Jarošíkem. Další asistenti budou osloveni z řad trenérů NBP a regionálních manažerů.

 

Náborové klubové akce
Pro letošní ročník byla stanovená podpora náborových akcí formou materiálu, tedy neextraligové kluby mají možnost zažádat o letáky včetně grafického zpracování Proč baseball. K letáku přihlášené kluby dostanou taktéž 300 náramků Baseball Czech, které se tyčí největší oblibou u mladých kategorií. Žádosti o tuto formu podpory je možné podat opět emailovou podobou, a to nejpozději do 30.6.2024.

 

Podpora regionálních manažerů
Tato část zůstává pro rok 2024 nezměněna, a i letos budou z rozpočtu rozvoje podpoření regionální manažeři východu (Pavel Kociňák), jihu (Jan Svoboda) a Severozápadu (Tomáš Duffek). Náplní jejich práce je pomáhat rozvojovým klubům s náborovými a tréninkovými aktivitami. O jejich součinnost lze žádat přímo regionální rozvojáře, pod které manažeři spadají, či administrátora KMR Richarda Jarošíka. Tato aktivita probíhá celoročně, a tak je možné o spolupráci žádat libovolně v průběhu roku.

 

Czech youth prospect
Velký úspěch získal v roce 2023 i projekt Czech youth prospect, tedy soustředění pro hráče do 11 let. Myšlenkou projektu byla dát šanci hráčům z rozvojových klubů absolvovat soustředění pod špičkovými trenéry a porovnat své schopnosti s hráči z klubů extraligových. Soustředění letos opět proběhne ve Sportovním centru Nymburk v termínu 29.11. až 1.12.2024. Přihlášky hráčů se spustí koncem října. Přihlášky budou za kluby posílat jejich sportovní ředitelé.

 

Seminář pro trenéry s praktickým tréninkem
Tento seminář půjde v roce 2024 ruku v ruce s Czech youth prospect. Klubům bude nabídnuto vyslat trenéra na toto soustředění, kde tak bude moc pochytit vedení tréninkové jednotky od nejlepších trenérů v oboru. Přihlašování trenérů skrze sportovní ředitele se spustí stejně jako přihlášky hráčů koncem října.

 

Baseball do škol
Druhý ročník projektu Baseball do škol sebou nese několik důležitých změn spojených s financováním projektu. Přihlášené kluby budou muset opět obejít první a druhé třídy přihlášených škol a vykonat ukázkové hodiny nejjednodušší formy baseballu s názvem Beeball. Následně budou muset zúčastněné školy na turnaj v této disciplíně, který by se měl uskutečnit přímo na jejich hřištích. Turnaje se letos s ohledem na získaná data z roku 2023 musí uskutečnit do konce červa 2024. Po splnění podmínek bude následovat fakturace klubů, a to ve výše odměny:

Návštěva hodiny tělesné výchovy s ukázkou – 500,- za třídu

Účast třídy na turnaji pořádáném klubem – 1000,- za třídu

Tato výzva bude letos probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mohou kluby přihlašovat až 3 školy (prioritou budou rozvojové kluby a školy, které se neúčastnily v roce 2023). Na školu se letos počítá s dotací 4 tříd (pouze první a druhé třídy). Přihlášky v prvním kole můžete zasílat emailovou formou do 22.4.2024. Pakliže se v prvním kole nenaplní kapacita, přihlášky znovu otevřeme v druhém kole, a to konkrétně do 13.5.2024. Výdejní místo pro Čechy bude opět Strahov (kontaktní osoba: Richard Jarošík) a pro Moravu bude Hroši Brno (kontaktní osoba: Tomáš Ovesný).

 

Online školení trenérů
Novinkou pro letošní ročník bude možnost pro neextraligové kluby využít online pomoc kvalifikovaných trenérů s video rozborem jejich hráčů. Každý region bude mít svého online trenéra, který bude klubům v daném regionu nápomocen s video rozborem mechaniky hráčů. V prvním ročníku tohoto projektu bude hlavní cíl rozbor nadhazovačů. V případě pozitivního ročníku by se projekt mohl rozšířit i na další baseballové dovednosti. Kontakt a formu spolupráce můžete řešit opět skrze Richarda. Spolupráci bude možno čerpat až do 30.9.2024.

Podpory ze strany rozvoje i letos zůstává velké množství a je jen na Vás, kolik jí využijete. V případě potřeby podpory s vyplněním žádostí, nebo pro další informace je pro Vás k dispozici Richard Jarošík na telefonu: +420 736764098 nebo na emailu richard.jarosik@baseball.cz. S dotazy ohledně rozvoje se taktéž můžete obracet na vaše regionální rozvojáře.

 

Za Komisi mládeže a rozvoje,

Ondřej Konvalinka

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací