Limitace nadhozů v roce 2013 – legislativní návrh


Můj srpnový článek (zde), kterým jsem se pokusil shrnout situaci s limitacemi nadhozů, svůj cíl splnil. Dostal jsem mnoho emailů, většinou podporujících stanovisko Lékařské komise, i diskuze pod článkem vyzněla spíše ve prospěch stávajícího nebo podobného modelu. V tomto článku bych chtěl vše shrnout a zdůvodnit mnou podaný legislativní návrh pro změnu Soutěžního řádu na příští sezónu.

Stručně si definujme 2 základní možnosti, které připadají do úvahy, a mnou i diskutujícími zmíněné argumenty, hovořící ve prospěch každé z těchto variant. Poté se je pokusíme zasadit do reality českého baseballu.

První varianta je zachovat pouze limitace počtu nadhozů a neregulovat používání technických nadhozů. Druhá varianta je nějaká forma regulace technických nadhozů. Zde je přehled argumentů pro uvolnění:

  • dle jedné z posledních studií nebyla prokázána škodlivost toček u mládeže
  • kopíruje uvolnění technických nadhozů v Little League
  • zjednodušení celé situace pro trenéry i rozhodčí
  • hypoteticky vyšší konkurenceschopnost na mezinárodním poli – pálkaři se je naučí pálit v domácí soutěži, nadhazovači budou dosahovat lepších výsledků proti cizím pálkařům

Proti uvolnění technických nadhozů a nějakou formu regulace hovoří tyto argumenty:

  • výsledky jedné studie mohou být zkreslené, velká část ortopedů s jejími závěry nesouhlasí
  • uvolnění technických nadhozů v Little League si vynutil spíše rozpor mezi jejich dosavadními pravidly a realitou
  • jedna z podmínek bezpečného procesu učení technických nadhozů jsou tréninkové možnosti (počty trenéru, vzdělání a zkušenosti trenérů) - tyto jsou v USA výrazně lepší než u nás
  • pro rozvoj nadhazovače je z metodického hlediska důležitější, aby zvládal spolehlivě FAST a CHANGE UP, přidání dalšího technického nadhozu je vhodné odložit na později (až na to dozraje biologicky, biomechanicky i takticky)
  • pálení toček se dá do určité míry simulovat v tréninku, nejlepší pálkaři (reprezentanti) by je mohli pálit, pokud budou nastupovat ve vyšších věkových kategoriích

Na základě výše zmíněných argumentů nám připadá v současné době jako optimální varianta následující kompromis - zachovat současné limity počtu nadhozů dle věku a povolit technické nadhozy od 15 let (pro zjednodušení situace bez rozlišení jednotlivých typů). Zároveň Lékařská komise doporučuje, aby s technickými nadhozy začínali hráči biologicky zralejší a pod dohledem zkušených nadhazovacích trenérů. Jakékoliv zdravotní potíže, zejména bolesti v oblasti vnitřní strany lokte a potíže s plným propnutím lokte po zátěži, je nutné co nejdříve konzultovat s regionálním lékařem.

V navrhovaném modelu prozatím zachováváme zákaz technických nadhozů pro žáky a mladší kadety, v této kategorii vnímáme případné uvolnění jako neopodstatněné riziko. Na druhou stranu 14-letí kadeti mohou hrát i za starší kategorii, kde jako pálkaři získají zkušenosti s technickými nadhozy. Od 15 let budou technické nadhozy povoleny. Rozlišení na CURVE, SLIDER a jiné typy považujeme za obtížně hodnotitelné, navíc míra jejich rizikovosti je diskutabilní, takže povolení se týká jakéhokoliv technického nadhozu, tedy nadhozu, který na základě rotace mění směr v horizontální nebo vertikální rovině. Znovu připomínáme, že je velmi pravděpodobně zvýšené riziko poškození lokte u hráčů, kteří jsou na svůj věk menší, kteří jsou v období růstového spurtu a mají tak obecně zhoršenou koordinaci, nebo kteří trénují technické nadhozy bez zkušeného vedení.

Věříme, že náš legislativní návrh v této formě bude schválen, a nová norma přispěje k rozvoji baseballu v ČR. Situaci budeme monitorovat a v budoucnu případně upravíme.

MUDr. Filip Hudeček, předseda Lékařské komise ČBA

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací