Komise

funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Ditrich Petr
602 394 994
ditrich@baseball.cz
výkonný ředitel Přibyl František
603 212 928
pribyl@baseball.cz
obchodní ředitel / PR Uhlíř Jiří 724 014 643 uhlir@baseball.cz
asistentka Votinská Evženie 242 429 211 votinska@baseball.cz
asistent Jaksch Karel 773 759 222 jaksch@baseball.cz

 

Výkonný výbor vv@baseball.cz
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Ditrich Petr
602 394 994
ditrich@baseball.cz
místopředseda Hanuš Michal 606 629 342 michal@hanusovi.net
místopředseda Chadim Pavel 608 413 792 pchadim@hotmail.com
místopředseda Jozek Pavel
607 850 585
pjozek@baseball.cz
hospodář Rejman Marek 603 888 208 marek@wtfcommunication.com
čestný předseda Hrabě Aleš
605 585 775
ales.hrabe@seznam.cz

 

Komise disciplinární - dk@baseball.cz
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Müller Ivo
602 784 005
dk@baseball.cz
člen Fiala David
777 744 991
dk@baseball.cz
člen Kasal Zbyněk 603 984 053 dk@baseball.cz

 

Komise kontrolní - kk@baseball.cz
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Roll Bohuslav
728 007 992
bobroll@volny.cz
člen Kvača Vladimír
737 211 011
vkvaca@volny.cz
člen Mikš Miroslav 728 545 048 miroslav.miks@komterm.cz

 

Komise legislativní a přestupní - lpk@baseball.cz
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Budský Pavel 606 811 777 pbudsky@tiscali.cz
         
člen Jozek Pavel
607 850 585
pjozek@baseball.cz
člen Richter Vladimír
739 541 542
vladimir@richter.cz

 

Komise lékařská -lk@baseball.cz, Statut komise
funkce příjmení jméno telefon e-mail
předseda Hudeček Filip 732 982 636 filip.hudecek@fnusa.cz
člen Kužma Jan 776 036 113 jankuzma12@gmail.com
člen Mohyla Martin 732 517 112 mohylamartin@tiscali.cz

 

Komise mládeže a rozvoje - kmr@baseball.cz , Statut komise
předseda Chadim Pavel
608 413 792
pchadim@hotmail.com
člen Vávra Robert
602 594 334
robert.vavra.trebic@seznam.cz
člen Gongol Ondřej
724 285 290
Ondrej.Gongol@seznam.cz
člen Krásny Marián 774 777 247 mariankrasny@seznam.cz
člen Procházka Matouš 725 772 113 prochazkamatous@gmail.com
člen Rambousek Tomáš 608 422 351 wayne@slowpitch.eu
člen Šiman Jiří 602 128 201 simanovi@seznam.cz
člen Felkl Jan 723306856 jfelkl@draci.cz

 

Komise rozhodčích - kr@baseball.cz, Statut komise
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Richter Vladimír
739541542
vladimir@richter.cz
člen Kaigl Miroslav
724300077
m.kaigl@email.cz
člen Kroupa Jiří
602792988
kroupa.jiri@atlas.cz
člen Kulhánek David
603 411 132
kulhanek@umpires.cz
člen Přibyl František
603 212 928
pribyl@baseball.cz
člen Vičar Marek
773 264 577
marekvicar@gmail.com

 

Komise sportovně-technická stk@baseball.cz, Statut komise
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Jozek Pavel
607 850 585
pjozek@baseball.cz
člen Nesňal Arnošt 608 228 868 anesnal@baseball.cz
člen Pardík Marcel
777 119 760
pardik@baseballnet.cz
člen Ondřej Chocholatý
773 933 999
ondrej.chocholaty@baseball.cz

 

Komise trenérsko metodická - tmk@baseball.cz, Statut komise
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Winkler David 724 012 019 winkler@baseballacademy.cz

 

Komise zapisovatelská - zk@baseball.cz, Statut komise
funkce příjmení jméno
telefon
e-mail
předseda Sečkár Alois 721 302 700 ellrohir@seznam.cz
člen Boháček Vladimír 739 699 546 bohyk@yahoo.com
člen Rypar Ondřej 774 683 844 rypar@ptlab.cz
         

 

Regionální pracoviště
oblast příjmení jméno
telefon
e-mail
Severozápad Beneš Jan
605 031 311
region.sz@baseball.cz
Severovýchod Hovorka  Vít
775 251 202
region.sv@baseball.cz
Jihozápad Šiman Jiří 602 128 201 region.jz@baseball.cz
Východ Kvača Vladimír
737 211 011
region.vychod@baseball.cz
Jih Müller Ivo
602 784 005

region.jih@baseball.cz